//保护后台登录 add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Phi锚n b岷 2) | nh脿 c谩i bet365 c贸 uy t铆n kh么ng?_ 膽膬ng k媒 bet365_t峄 l峄 c瓢峄 bet365

Phi锚n b岷 2)

Nguy峄卬 膼矛nh T煤

M峄檛 膽o脿n t脿u c贸 th峄 n峄慽 hai l脿n 膽瓢峄漬g. T么i g岷穚 anh tr瓢峄沜 Dinh v矛 anh th瓢峄漬g 膽岷縩 nh脿 t么i 膽峄 thu nhang m脿 m岷 anh t岷穘g cho c峄璦 h脿ng 峄 ch峄. B脿i h峄峜 cu峄慽 c霉ng n脿y, t么i bi岷縯 b岷.

Trong ch脿o, b岷 r岷 th么ng minh. Ng瓢峄漣 qu岷 l媒 tr峄 l媒 c贸 m谩i t贸c m脿u b岷, v脿 b芒y gi峄 t么i kh么ng c貌n nh峄 t锚n c峄 th岷 膽峄搉g m脿 t么i 膽茫 膽峄 c岷璸. Anh l脿 h峄峜 sinh duy nh岷 trong tr瓢峄漬g 膽瓢峄 nh岷璶 v脿o nh贸m h峄峜 sinh gi峄廼 to谩n c峄 th脿nh ph峄 v脿 gi脿nh gi岷 nh矛. V脿o ng脿y h么m 膽贸, gi谩o vi锚n th么ng b谩o cho t岷 c岷 h峄峜 sinh trong tr瓢峄漬g r岷眓g anh ta s岷 gi脿nh gi岷 nh矛 trong th脿nh ph峄 v脿 anh ta s岷 t峄 膽峄檔g 膽瓢峄 nh岷璶 v脿o Nh贸m ki峄僲 tra to谩n qu峄慶 gia. Sau 膽贸, 么ng g峄峣 t锚n m矛nh v脿 膽峄﹏g d瓢峄沬 ch芒n c峄檛 bu峄搈. T么i nh矛n b岷 r玫 r脿ng v矛 t么i 膽ang ng峄搃 峄 h脿ng 膽岷 ti锚n c峄 lo岷 9C. N贸 kh么ng l峄沶 h啤n nhi峄乽 so v峄沬 c峄檛 bu峄搈. Anh ta m岷穋 m峄檛 chi岷縞 谩o s谩o m脿u tr峄﹏g l峄弉g l岷籵. Qu岷 c峄 anh ta m脿u xanh v脿 ph岷 膽瓢峄 cu峄檔 th脿nh m峄檛 con g岷. Anh v岷穘 v岷筼 qu岷 谩o do cha ho岷穋 anh trai 膽峄 l岷, qu谩 c农. T贸c c么 che tr谩n. 峄 gi峄痑 khu么n vi锚n, anh ph岷 d霉ng tay n芒ng qu岷 l锚n 膽峄 tr谩nh b峄 r峄慽 v脿 ch岷 t贸c li锚n t峄 tr锚n m岷穞. H峄峜 sinh ch铆nh 膽峄 m岷穞 ng脿y h么m 膽贸, v脿 tr峄 l媒 gi谩m 膽峄慶 膽茫 膽瓢a tay ra v脿 nh岷璶 m贸n qu脿 v脿 t岷穘g anh m贸n qu脿. C岷 khu么n vi锚n reo h貌. Ngay c岷 khi anh ta c贸 quy峄乶 t峄 h脿o, anh ta t峄玭g b瓢峄沜 tr峄 v峄 ch峄 ng峄搃 c峄 m矛nh, nh瓢 th峄 anh ta mu峄憂 bi岷縩 m岷 kh峄廼 th岷 gi峄沬 n脿y. M岷穋 d霉 anh 岷 膽茫 g岷 k岷縯 th煤c kh贸a h峄峜 10A, t么i v岷玭 ch膬m s贸c anh 岷. Anh 岷 膽茫 kh么ng c贸 m峄檛 ch煤t t峄 tin v脿o h矛nh 岷h c峄 m矛nh ng脿y h么m 膽贸, nh瓢ng n贸 膽茫 膽峄 l岷 岷 t瓢峄g s芒u s岷痗 v峄沬 t么i. T岷 nhi锚n, t么i kh么ng th峄 ngh末 qu谩 nhi峄乽 v峄 anh ta l煤c 膽贸, v矛 t么i 膽茫 ngh末 v峄 nh峄痭g th峄 kh谩c. T么i ngh末 r岷眓g 膽i峄乽 n脿y l脿 x岷. B岷 v脿 gia 膽矛nh c峄 b岷 s岷痯 ph谩t ra 芒m thanh. Trong m瓢峄漣 gi峄 n峄痑, m峄檛 tr岷璶 膽峄檔g 膽岷 s岷 x岷 ra. T么i mu峄憂 bi岷縯 n岷縰 t么i n锚n k岷縯 th煤c s谩ng nay? T么i chu岷﹏ b峄 r峄漣 tr瓢峄漬g, nh瓢ng kh么ng hi峄僽 sao t么i lu么n 膽岷縩 tr瓢峄漬g v峄沬 c岷穚 s谩ch c峄 m矛nh v脿 tham gia bu峄昳 ch脿o cu峄慽 c霉ngCu峄檆 s峄憂g sinh vi锚n c峄 t么i. T么i b瓢峄沜 v脿o l峄沺 v峄沬 m峄檛 c谩i c岷穚 n岷穘g, nh瓢ng t么i th岷璵 ch铆 kh么ng bi岷縯 c谩i g矛 trong 膽贸? T么i ch瓢a chu岷﹏ b峄 b脿i t岷璸 v峄 nh脿 cho ch峄 膽峄 h么m nay. V脿o cu峄慽 c峄 hai b脿i h峄峜 cu峄慽 c霉ng, t么i 膽茫 膽瓢峄 g峄峣 v脿o b岷g 膽en 膽峄 tr岷 l峄漣 b岷痶 膽岷 c芒u h峄廼 ki峄僲 tra gi谩o vi锚n h峄檌 th岷. T么i kh么ng c贸 s谩ch b脿i t岷璸 ho岷穋 s谩ch l媒 thuy岷縯. T么i kh么ng th峄 tr岷 l峄漣 b岷 k峄 c芒u h峄廼 t峄 gi谩o s瓢. T么i l脿m cho b岷 t峄ヽ gi岷璶. C么 岷 膽u峄昳 t么i ra kh峄廼 l峄沺. T么i b瓢峄沜 膽岷縩 ng膬n k茅o b脿n, nh岷穞 t煤i 膽i h峄峜 v脿 b瓢峄沜 膽i. C岷 l峄沺 膽ang d玫i theo b岷. C谩c sinh vi锚n th峄漣 膽贸 r岷 t峄憈 v脿 hi岷縨, v矛 v岷瓂 h峄 膽茫 b峄 膽u峄昳 h峄峜 v脿 th瓢峄漬g 膽峄 膽岷縩 cu峄慽 h峄峜 k峄 tr瓢峄沜 khi 膽岷縩 l峄沺. Nh瓢ng 峄 膽芒y t么i nh岷穞 t煤i 膽i h峄峜 v脿 r峄漣 膽i. C岷 l峄沺 ngh末 r岷眓g t么i c贸 ph岷 峄﹏g ti锚u c峄眂 v峄沬 m峄檛 h峄峜 sinh n脿o 膽贸. Gi谩o vi锚n v岷璽 l媒 c农ng ngh末 r岷眓g b岷 c贸 d岷 hi峄噓 n峄昳 lo岷 c峄 h峄峜 sinh. Nh瓢ng th岷璽 ra, ng脿y h么m 膽贸, t么i 膽茫 quan t芒m 膽岷縩 n啤i t么i 膽ang h峄峜. T么i 膽i h峄峜 theo th贸i quen. T么i mu峄憂 quay tr峄 l岷 l峄沺 h峄峜, nh矛n th岷 khu么n m岷穞 c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 b岷 c峄 t么i, nh矛n l岷 ch峄 ng峄搃 c峄 m矛nh, v脿 sau 膽贸 nh矛n l岷 ng么i tr瓢峄漬g m脿 t么i c贸 th峄 kh么ng quay l岷. -Nh瓢ng t么i l岷 c谩i c岷穚 ra kh峄廼 l峄沺, t么i kh么ng bi岷縯 膽i 膽芒u. Khu么n vi锚n tr峄憂g r峄梟g v脿 h脿nh lang im l岷穘g. T么i 膽岷縩 c峄檛 c峄 v脿 ng峄搃 xu峄憂g ng岷痬 nh峄痭g 膽谩m m芒y tr岷痭g bay xung quanh. Tr谩i tim t么i tr峄憂g r峄梟g v脿 t锚 li峄噒. Th峄塶h tho岷g m峄檛 gi谩o vi锚n ra kh峄廼 qu岷 tr峄 vi锚n, th瓢 vi峄噉, nh脿 膽峄 xe … Khi h峄 膽i qua khu么n vi锚n tr瓢峄漬g, m峄峣 ng瓢峄漣 膽峄乽 h瓢峄沶g m岷痶 v峄 ph铆a t么i. C贸 l岷 gi谩o vi锚n ph峄 tr谩ch s岷 膽岷縩 v峄沬 b岷? T么i kh么ng mu峄憂 g岷穚 gi谩o vi锚n ch峄 nhi峄噈 v矛 t么i c贸 th峄 膽谩p l岷 nh峄痭g g矛 t么i 膽ang ng峄搃 峄 膽贸. Nh瓢ng b岷 c贸 bi岷縯 膽i 膽芒u b芒y gi峄 kh么ng? V峄 nh脿? M峄檛 s峄 ki峄噉 l峄沶 s岷痯 x岷 ra v峄沬 gia 膽矛nh t么i. T么i s岷 kh么ng bao gi峄 quay tr峄 l岷 nh峄痭g ng脿y sinh vi锚n c峄 t么i. T么i ch峄 c貌n v脿i gi峄 n峄痑. V矛 v岷瓂, t么i kh么ng mu峄憂 v峄 nh脿. T么i mu峄憂 d脿nh th峄漣 gian cu峄慽 c霉ng c峄 m矛nh th岷璽 nghi锚m t煤cN贸i c谩ch kh谩c, s芒n n脿y, tr瓢峄漬g n脿y, l峄沺 n脿y v脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 b岷 c岷 ba c峄 t么i. T么i 膽茫 膽i m岷玼 gi谩o. T么i bi岷縯. Nh脿 tr岷 l脿 ni峄乵 t峄 h脿o c峄 tr瓢峄漬g ch煤ng t么i. Nh峄 v瓢峄漬 瓢啤m n脿y, sinh h峄峜 tr峄 n锚n t铆ch c峄眂 h啤n. B岷 v脿 t么i 膽茫 峄 膽芒y 铆t nh岷 m峄檛 l岷 膽峄 h峄峜 c谩ch tr峄搉g m么, t岷 b脿o s峄憂g, gh茅p, c脿nh, sinh s岷 v脿 nh芒n b岷 c谩c gi峄憂g tr谩i c贸 n膬ng su岷 cao. T么i chu岷﹏ b峄 b貌 v脿o nh脿 tr岷, 膽i 膽岷縩 m峄檛 b峄 r岷璵 v脿 l岷穘g l岷 ng岷痬 nh矛n khu么n vi锚n tr瓢峄漬g trong gi峄 ngh峄 gi峄痑 c谩c l峄沺 cho 膽岷縩 sau gi峄 h峄峜. Nh瓢ng t么i th岷 b岷 v脿 b岷 b猫 c峄 t么i g岷穚 nhau v脿 h峄峜 c谩ch gh茅p c脿nh d芒u. Trong nh峄痭g n膬m 膽贸, ng脿y c脿ng c贸 nhi峄乽 phong tr脿o nh芒n gi峄憂g t岷眒 d芒u t岷眒, v矛 v岷瓂 h峄 膽茫 th峄眂 hi峄噉 nghi锚n c峄﹗ sinh h峄峜 tr锚n th芒n c芒y d芒u t岷眒 膽瓢峄 tr峄搉g trong c谩c v瓢峄漬 瓢啤m.

T么i 膽茫 膽i 膽岷縩 c峄昻g tr瓢峄漬g. C贸 hai h脿ng c芒y tr煤c 膽脿o tr锚n 膽瓢峄漬g l谩i xe. C芒y b锚n ph岷 c贸 hoa m脿u 膽峄, c貌n c芒y b锚n tr谩i c贸 hoa m脿u tr岷痭g. C么 膽i 膽岷縩 c谩i c芒y b锚n ph岷 v脿 ng峄搃 d瓢峄沬 ch芒n c芒y tr煤c 膽脿o 膽峄. C么 膽瓢a tay ra 膽峄 b岷 m峄檛 b贸 hoa v脿 nh矛n m霉i nh峄盿 n峄搉g n岷穋 ch岷 trong l貌ng b脿n tay. L谩 g岷 tr煤c c贸 膽峄檆 t铆nh cao. Gi谩o s瓢 sinh h峄峜 n贸i r岷眓g n贸 膽峄檆 h岷 nh瓢 nh峄痭g ng贸n tay 峄 khu v峄眂 膽岷 ng瓢峄. C贸 ng瓢峄漣 膽茫 t峄玭g u峄憂g l谩 tre v脿 t峄 t峄. C貌n v峄沬 nh峄痭g c么 g谩i trong l峄沺 t么i, h峄 th瓢峄漬g d霉ng t贸c 膽脿o. H峄 x芒y d峄眓g t峄玭g c谩nh hoa v脿 sau 膽贸 th矛 th岷 “c么ng vi锚n kh么ng ph岷 c么ng vi锚n”. N岷縰 c谩nh hoa cu峄慽 c霉ng t瓢啤ng 峄﹏g v峄沬 t峄 “膽岷璾”, n贸 c农ng h茅t l锚n vui v岷, v脿 c农ng c贸 t峄 “kh么ng 膽岷璾”, cho th岷 khu么n m岷穞 bu峄搉 b茫, lo l岷痭g v脿 th猫m 膬n v矛 ch谩n 膬n v脿 m岷 ng峄. Sau 膽贸, h峄 c农ng s峄 d峄g hoa 膽脿o 膽峄 ki岷縨 ti峄乶 cho nhi峄乽 th峄 kh谩c, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 t矛nh y锚u c峄 c岷. T么i kh么ng bao gi峄 ca ng峄 c芒y tr煤c 膽脿o. L岷 n脿y t么i 膽茫 th峄 b贸i. Nh瓢ng c貌n s峄 gi脿u c贸 th矛 sao? 膼瓢峄 r峄搃, n贸i cho t么i bi岷縯 nh峄痭g g矛 t么i ngh末. Do 膽贸, t么i 膽茫 n贸i v峄沬 nh峄痭g g矛 s岷 x岷 ra v峄沬 gia 膽矛nh t么i. T么i 膽茫 t岷 n锚n c谩nh hoa 膽岷 ti锚nNg么i m峄 th矛 th岷: “Tho谩t”, “Kh么ng tho谩t” … T么i lo l岷痭g nh矛n nh峄痭g c谩nh hoa r啤i xu峄憂g b么ng hoa. “Tho谩t”, “Kh么ng tho谩t” … ch峄 c贸 hai c谩nh kh谩c. “Tho谩t”, “Tho谩t”! 脭i, t么i kh岷 kh贸c v矛 s瓢峄沶g. Do 膽贸, l岷 膽岷 ti锚n t么i 膽茫 cho t么i m峄檛 k岷縯 qu岷 tuy峄噒 v峄漣. C岷 nh脿 t么i s岷 tr峄憂 tho谩t. T么i s岷 tr峄憂 tho谩t. V矛 v岷瓂, t么i s岷 kh么ng bao gi峄 tr峄 l岷 膽芒y. L煤c 膽贸, t么i 膽茫 tin. T么i tin ch岷痗 ch岷痭. Khi t么i v峄玜 h岷h ph煤c v峄玜 luy岷縩 ti岷縞 v峄 k岷縯 qu岷 c峄 th岷 b贸i, khi n脿o b岷 v脿 Dinh 膽峄﹏g sau t么i? Gi峄峮g n贸i c峄 膼inh l脿m t么i gi岷璽 m矛nh:

– ch岷縯 膽i, nh岷 v脿o 膽芒y, 膽峄峜 ch煤c may m岷痭 峄 膽芒y!

– T么i 膽茫 r岷 x岷 h峄 khi g岷穚 m峄檛 ng瓢峄漣 m脿 t么i bi岷縯 v脿o th峄漣 膽i峄僲 膽贸. Nh瓢ng b岷 r岷 h峄搉 nhi锚n, b岷 kh么ng c岷 ph岷 lo l岷痭g v峄 vi峄嘽 t岷 sao t么i ng峄搃 膽贸. 脭ng 膼inh 膽瓢a ra m峄檛 b么ng hoa 膽脿o, sau 膽贸 v峄檌 ch岷 膽岷縩 v脿 n贸i v峄沬 t么i: “脭ng c贸 th峄 t岷穘g hoa cho t么i kh么ng?” T么i ho脿n to脿n kh么ng x岷 h峄, nh瓢ng khi 膼峄媙h quay l岷 th岷 anh ta v岷玭 n茅p m矛nh tr锚n c脿nh c芒y 膽脿o, anh ta l岷璸 t峄ヽ ng岷﹏g 膽岷 l锚n v脿 n贸i:

– ng峄搃 膽芒y, l么ng m脿y!

Khi b岷 v峄g v峄 t矛m ch峄 ng峄搃 b锚n c岷h, t么i b岷 ng峄 b峄 s峄慶. “B岷 c贸 bi岷縯 ng瓢峄漣 n脿y kh么ng, Ch煤a?” 膼inh ti岷縫 t峄 gi峄沬 thi峄噓 cho t么i v峄 v岷 膽峄 kh贸 kh膬n n脿y. D霉 t么i c贸 ph岷 峄﹏g th岷 n脿o, Dinh 膽茫 n贸i g矛 膽贸 v峄沬 t么i .

– Ch脿ng trai n脿y. 膼i峄僲 m岷 ch峄憈 g岷 nh脿 t么i. S谩ng nay, l谩 c峄 v峄玜 膽瓢峄 ch脿o 膽贸n 峄 c峄昻g tr瓢峄漬g. B岷 c贸 th岷 n贸 kh么ng? T么i kh么ng bi岷縯 anh 岷 膬n g矛, nh瓢ng anh 岷 t峄憈, nh瓢ng b岷 c贸 th峄 cho t么i bi岷縯 kh么ng?

T么i nh矛n anh 岷, v脿 t么i th岷 m峄檛 ng瓢峄漣 “kh么ng bi岷縯 c谩ch 膬n ngon 峄 tr瓢峄漬g”, b矛nh lu岷璶 h峄 s啤. L岷 膽岷 ti锚n t么i th岷 b岷 g岷 nh瓢 th岷 n脿y. Khu么n m岷穞 anh l峄 r玫 鈥嬧媣岷 l岷h l霉ng. M岷痶 c么 ch岷 nhau, d脿y. 膼么i m岷痶 t么i s谩ng 膽岷縩 n峄梚 t岷 c岷 h峄峜 sinh c峄 t么i d瓢峄漬g nh瓢 膽ang chi岷縰 s谩ng b贸ng t峄慽 trong tr谩i tim t么i. Ng峄搃 c岷h t么i, nh瓢ng t么i kh么ng n贸i th岷, t么i ch峄 m峄塵 c瓢峄漣. Kh贸e mi峄噉g anh c瓢峄漣 nh瓢 th峄 c岷璾 b茅 膽ang nh岷璶 m峄檛 m贸n qu脿, khi岷縩 khu么n m岷穞 anh b峄玭g s谩ng. H脿ng t贸c g茫y 峄 膽岷眓g kia khi岷縩 b岷 c岷 th岷 tho岷 m谩i,# 7903; 膼岷縩 tu峄昳 tr瓢峄焠g th脿nh c峄 m峄檛 s峄 nam sinh trong l峄沺 t么i. H峄 b岷痶 膽岷 y锚u, t谩n t峄塶h v脿 n贸i v峄沬 t么i 膽i峄乽 g矛 l脿m t么i 膽峄 m岷穞. Ngay c岷 khi anh kh么ng bi岷縯, anh v岷玭 t峄廰 s谩ng v峄沬 t么i l脿 h峄峜 sinh gi峄廼 nh岷 l峄沺 10. Anh ng峄搃 b锚n c岷h t么i, nh瓢ng v貌ng tay anh l脿 d瓢 th峄玜 cho ng瓢峄漣 ngh猫o. 脕o s啤 mi c峄 anh 岷 峄 tr锚n 膽岷 g峄慽. Khi t么i th峄眂 s峄 mu峄憂 nghe gi峄峮g n贸i c峄 b岷, 膼峄媙h c峄 xoa xoa t么i, c岷 hoa 膽脿o b岷眓g tay v脿 n贸i v峄沬 th岷 b贸i. T么i b瓢峄沜 m峄檛 b瓢峄沜 nh峄 sang m峄檛 b锚n v脿 nh岷 nh脿ng vu峄憈 ve c啤 th峄 m矛nh. T么i ch峄 l脿 m峄檛 c么 g谩i 16 tu峄昳, 膽峄檛 nhi锚n x岷 h峄 v脿 x岷 h峄 khi ng峄搃 gi峄痑 hai ng瓢峄漣 膽脿n 么ng c峄 x茫 h峄檌 cao, nh瓢ng d瓢峄漬g nh瓢 h峄 kh么ng 膽峄 媒. T么i n贸i v峄沬 膼峄媙h r岷眓g b贸i l脿 vi峄嘽 t么i ph岷 t峄 l脿m. N岷縰 b岷 mu峄憂 c贸 膽瓢峄 m峄檛 c谩i g矛 膽贸, xin vui l貌ng ngh末 v峄 n贸, v脿 sau 膽贸 b岷痶 膽岷 s峄 d峄g b脿n tay c峄 b岷 膽峄 lo岷 b峄 nh峄痭g c谩nh hoa t峄 nh峄痭g b么ng hoa, 膽峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 kh谩c s岷 m岷 n贸. 膼inh L么i cho bi岷縯 么ng mu峄憂 n贸i v峄 vi峄嘽 膽貌i n峄. M峄檛 c峄璦 h脿ng tr峄搉g tr峄峵 ch峄 Ga v岷玭 c貌n n峄 ti峄乶 c峄 qu锚 nh脿 膼inh. 膼inh li锚n t峄 y锚u c岷 nh瓢ng kh么ng tr岷 膽瓢峄. Anh ph岷 quay l岷 膽贸n gia 膽矛nh v脿o chi峄乽 nay. “C贸” – “Kh么ng” … 膼inh b岷痶 膽岷 l脿m gi脿u theo h瓢峄沶g d岷玭 c峄 t么i. Anh ng峄搃 c岷h t么i, d玫i theo t峄玭g chuy峄僴 膽峄檔g c峄 膼inh Hoa. Tuy nhi锚n, khi Dinh kh么ng n贸i may m岷痭 th矛 ti岷縩g chi锚ng 膽茫 vang l锚n. 膼inh ch峄 nh峄 ra 膽i峄乽 g矛 膽贸, ng瓢峄沜 l锚n v脿 n贸i:

– T么i 膽i ra ngo脿i. L脿m th岷 n脿o m脿 h峄 th岷 lu岷璶 v峄 10C v峄沬 l峄沺 h峄峜 ng脿y h么m qua. H茫y 膽峄 t么i tr峄 l岷 l峄沺 h峄峜 v脿 xem n贸 nh瓢 th岷 n脿o?

B芒y gi峄 anh 岷 n贸i. Anh th矛 th岷 r峄 r猫: “Ch脿, n岷縰 b岷 th岷 h峄 b芒y gi峄, h峄 s岷 chi岷縩 膽岷. Nh峄痭g g矛 b岷 膽茫 l脿m. Kh么ng c贸 v岷 膽峄 g矛.”

– B岷 ch峄 c岷 ng峄搃 峄 膽芒y. H茫y 膽峄 ch煤ng t么i xem l脿m th岷 n脿o. N岷縰 b岷 th铆ch, b岷 c贸 th峄 ch啤i n贸. M岷 c峄 h峄 …

膼inh s岷 ph岷 th瓢峄g, nh瓢ng 膽峄檛 nhi锚n nh峄 ra t么i 膽ang ng峄搃 膽贸, n锚n t么i tr岷 l峄漣. 膼inh 膽茫 n茅m m峄檛 b么ng hoa dang d峄, dang r峄檔g 膽么i c谩nh g岷 nh瓢 kh岷痯 n啤i v脿 膽岷縩 l峄沺. L煤c n脿y, b贸ng c峄 膼inh bi岷縩 m岷.ute; H峄峜 sinh trong trung t芒m c峄 tr瓢峄漬g l脿 t岷 c岷 h峄峜 sinh ti峄僽 h峄峜. 膼inh r峄漣 膽i, 膽峄 l岷 b岷 v脿 t么i d瓢峄沬 Takeshita. T么i kh么ng d谩m nh矛n anh, m岷穞 t么i l煤c n脿o c农ng n岷眒 s谩t m岷穞 膽岷. Anh ta kh么ng nh矛n t么i, m脿 nh矛n anh ta, r峄搃 n贸i:

h么m qua ch煤ng t么i 膽茫 ch啤i b贸ng 膽谩 v峄沬 10C. H峄 thua, n锚n h峄 c茫i nhau. 膼inh qu谩 n贸ng, anh g岷 nh瓢 膽谩nh nhau. Ng脿y nay, n岷縰 b岷 kh么ng c岷﹏ th岷璶, chi岷縩 膽岷 l脿 膽i峄乽 d峄 d脿ng.

— T么i s峄:

– ch岷縯. B芒y gi峄 b岷 l脿m g矛

L煤c n脿y, anh ch峄 cho c峄璦 h脿ng:

– ah, 膽贸 l脿 膼inh. 膼贸 l脿 膽i b峄 v峄沬 gi谩o vi锚n ch峄 nhi峄噈. Ph岷 c贸 m峄檛 c谩i g矛 膽贸. N岷縰 c贸 m峄檛 gi谩o s瓢 ch铆nh th峄ヽ, t么i kh么ng d谩m chi岷縩 膽岷.

– T么i 膽峄檛 nhi锚n quay sang b岷, t么i h峄廼:

– B岷 c贸 th峄 d岷 t么i may m岷痭 kh么ng?

T么i n贸i, ch峄 c岷 nh岷穞 nh峄痭g b么ng hoa. V脿 r峄搃 anh c岷 nguy峄噉 膽i峄乽 g矛 膽贸, v脿 anh c峄 ngh末 v峄 n贸, x茅 t峄玭g c谩nh hoa t峄玭g c谩i m峄檛. V矛 v岷瓂, v铆 d峄 … n岷縰 b岷 mu峄憂 y锚u m峄檛 ng瓢峄漣. Anh n贸i “y锚u” r峄搃 c岷 c谩nh, n贸i “kh么ng y锚u” r峄搃 c谩nh. V矛 v岷瓂, … t么i 膽峄檛 nhi锚n nh矛n b岷. 脭i, m岷痶 t么i r岷g ng峄漣. S峄 h峄梟 lo岷. T么i nhanh ch贸ng c煤i 膽岷 xu峄憂g. 膼峄檛 nhi锚n anh h峄廼 t么i:

– T岷 sao anh tr峄憂 kh峄廼 tr瓢峄漬g v脿 ng峄搃 膽芒y?

– T么i … t么i … th峄眂 s峄, t么i kh么ng bi岷縯 c谩ch tr岷 l峄漣 b岷. . Trong m岷痶 m峄檛 “ch脿ng trai t峄憈” nh瓢 anh, vi峄嘽 t么i ph岷 ng峄搃 膽芒y l脿 kh么ng th峄 ch岷 nh岷璶 膽瓢峄. Tuy nhi锚n, t么i kh么ng bi岷縯 t岷 sao t么i l岷 tr岷 l峄漣 trung th峄眂 theo c谩ch n脿y:

– T么i b峄 gi谩o vi锚n h脿n l芒m 膽u峄昳 ra kh峄廼 l峄沺 .

– T岷 sao t么i b峄 膽u峄昳 h峄峜?

– T么i 膽茫 kh么ng mang theo cu峄憂 s峄 c峄 m矛nh

T岷 sao kh么ng mang cu峄憂 s峄 c峄 m矛nh 膽岷縩 tr瓢峄漬g?

– T么i s岷 kh么ng h峄峜 n峄痑. 膼芒y l脿 cu峄檆 h峄峱 cu峄慽 c霉ng. T么i ch峄 mu峄憂 膽岷縩 l峄沺 …

T么i l岷穘g l岷 nh矛n b岷. C贸 v岷 nh瓢 t么i mu峄憂 bi岷縯 t岷 sao 膽芒y l脿 l峄沺 h峄峜 cu峄慽 c霉ng c峄 b岷 v脿 t么i t峄 tr岷 l峄漣. Nh瓢ng anh kh么ng th峄 tr岷 l峄漣. R峄搃 anh h峄廼:

– T岷 sao em ngh峄 h峄峜?

T岷 sao b岷 r峄漣 tr瓢峄漬g? T么i kh么ng th峄 n贸i v峄沬 b岷 r岷眓g 膽么i m岷痶 c峄 t么i 膽谩ng tin c岷瓂 v脿 khu么n m岷穞 c峄 t么i c贸 th峄 khi岷縩 b岷 n贸i chuy峄噉. Nh瓢ng 膽芒y l脿 cu峄檆 s峄憂g v脿 c谩i ch岷縯 c峄 gia 膽矛nh t么i. N岷縰 b岷 m峄 n贸, b岷 s岷 ch岷縯. Nh瓢ng t么i 膽茫 tr贸t l峄峵. Ok t么i ph岷 gi峄惷 l岷. Nh瓢ng b岷 ph岷 che 膽岷瓂 s峄 th岷璽. T么i xin ngh峄 vi峄嘽 v矛 gia 膽矛nh t么i ngh猫o v脿 t么i kh么ng c贸 ti峄乶 膽i h峄峜. T么i ngh峄 ng啤i v脿 膽i ch峄 b谩n h脿ng v峄沬 m岷. T么i tin b芒y gi峄 脭ng n贸i c贸, nh脿 b岷 膽ang th岷痯 h瓢啤ng 峄 l脿n tr锚n c霉ng. T么i bi岷縯. C贸 m峄檛 l岷, anh v脿 Dinh 膽岷縩 nh脿 t么i 膽峄 th岷痯 h瓢啤ng. Anh 膽峄﹏g ngo脿i c岷 xe 膽岷. Anh nh矛n v脿o nh脿 t么i v脿 th岷 t么i 膽瓢a Lilac. Tr锚n 膽瓢峄漬g v峄, t么i c峄 h峄廼 膼inh v峄 em. T么i kh么ng bi岷縯 l脿m th岷 n脿o 膽峄 膽岷穞 n贸? T么i kh么ng 膽岷筽, kh么ng, kh么ng 膽岷筽 l岷痬. T么i 膽茫 kh么ng m岷穋 qu岷 谩o, kh么ng, qu岷 谩o b矛nh th瓢峄漬g t么i m岷穋 h么m 膽贸 h岷 nh瓢 kh么ng ca ng峄 con g谩i th峄 m瓢峄漣 s谩u c峄 t么i. T么i kh么ng n贸i nhi峄乽 n峄 c瓢峄漣 v脿 nh岷璶 ra s峄 quy岷縩 r农 c峄 b岷 l脿 g矛. Nh瓢ng anh r岷 岷 t瓢峄g. V芒ng, 岷 t瓢峄g l脿 kh贸 gi岷 th铆ch. C贸 l岷 l脿 trong m岷痶. T么i th岷 膼inh tr锚n c峄璦 v脿 nh矛n c岷 hai ch煤ng t么i. T么i ph岷 nh矛n l岷, c贸 nh峄痭g 膽i峄乽 r岷 l岷 trong m岷痶 b岷. B芒y gi峄 t么i 膽茫 g岷穚 b岷. Nh瓢ng b岷 膽茫 n贸i 膽i峄乽 膽贸? T么i ngh峄 h峄峜 v矛 ngh猫o? N贸i cho t么i bi岷縯 s峄 th岷璽, gia 膽矛nh t么i gi脿u h啤n nh脿 c峄 b岷 v脿 Dinh. C贸 l岷 t么i th铆ch b谩n 膽峄 thay v矛 膽i h峄峜, n锚n t么i b峄 vi峄嘽?

T么i c煤i 膽岷 v脿 kh么ng n贸i g矛. V芒ng, kh么ng c贸 v岷 膽峄 l脿m th岷 n脿o b岷 ngh末 v峄 n贸. T么i kh么ng c贸 th峄漣 gian 膽峄 ng峄搃 xu峄憂g v脿 n贸i chuy峄噉 v峄沬 b岷. S峄 c岷 th么ng c峄 b岷 d脿nh cho t么i r岷 qu媒 gi谩 膽岷縩 n峄梚 t么i s岷 c峄﹗ n贸 v脿 mang n贸 v脿o linh h峄搉 t么i v峄沬 b岷 tr峄漣 xa x膬m. Th脿nh th岷璽 m脿 n贸i, b岷 r岷 h岷h ph煤c. T么i r岷 vui khi bi岷縯 r岷眓g c贸 m峄檛 c岷璾 b茅 th铆ch t么i l岷 膽岷 ti锚n. C岷璾 b茅 n脿y l脿 anh ta m峄檛 l岷 n峄痑, m峄檛 khu么n m岷穞 r峄眂 r峄, m峄檛 h峄峜 sinh t峄憈, m峄檛 c岷璾 b茅 g岷 g貌 v脿 gi峄峮g n贸i r岷 nh峄. N贸i t贸m l岷, c么 g谩i trung b矛nh trong t么i b岷痶 膽岷 bi岷縯 s贸ng l脿 g矛 v脿 膽峄 nghi锚ng l脿 g矛. Nh瓢ng c峄搉g chi锚ng v脿o tr瓢峄漬g v脿 reo l锚n. 膼瓢峄 r峄搃, b岷 s岷 ho脿n th脿nh b脿i h峄峜 cu峄慽 c霉ng. T么i v峄 nh脿 .

T么i nh岷穞 t煤i 膽i h峄峜 v脿 膽峄﹏g d岷瓂. Xin ch脿o. T么i n贸i l峄漣 chia tay v峄沬 c么 岷 v脿 t么i c贸 th峄 kh么ng bao gi峄 g岷穚 l岷 b岷.

Tr瓢峄漬g m岷玼 gi谩o b岷 ch峄 th峄昳 gi贸. Nh峄痭g ch霉m hoa 膽脿o n峄昳 tr锚n 膽岷 t么i v脿 tr锚n b岷. T么i s岷 r峄漣 kh峄廼 v & # 7873; C谩nh c峄璦 h瓢峄沶g v峄 tr瓢峄漬g. H峄峜 sinh 膽茫 b岷痶 膽岷 m峄檛 b脿i h峄峜. Ch脿, c贸 v岷 nh瓢 t么i ch瓢a ho脿n th脿nh b脿i h峄峜 cu峄慽 c霉ng. T么i 膽ang 膽i 膽岷縩 nh脿 c峄 t么i. Quay l岷 v峄沬 nh峄痭g s峄 ki峄噉 l峄沶 s岷 x岷 ra trong cu峄檆 膽峄漣 t么i. B岷 膽i h峄峜, c岷璾 b茅 th芒n m岷縩. T么i ch峄 ngh末 v峄 nh峄痭g ph谩t hi峄噉 c峄 t么i. “Xu岷 kh岷﹗”. Gia 膽矛nh b岷 s岷 tr峄憂 tho谩t. 膼i峄乽 n脿y c贸 ngh末a l脿 r岷 kh贸 膽峄 t么i g岷穚 l岷 b岷.

– 膼峄 膽茫, 膽峄 t么i 膽瓢a b岷 v峄 nh脿!

膼岷 ti锚n ng岷 nhi锚n. Sau 膽贸, m峄檛 c岷 gi谩c 谩p 膽岷 b岷痶 膽岷 ph谩t tri峄僴 tr锚n c峄 tay t么i v脿 lan kh岷痯 c啤 th峄 t么i. Wow, l岷 膽岷 ti锚n t么i c贸 b脿n tay c峄 m峄檛 c岷璾 b茅. T么i 膽u峄昳 theo b岷 v脿 膽峄 ngh峄 膽瓢a b岷 v峄 nh脿. R芒u tr锚n khu么n m岷穞 anh si岷縯 ch岷穞 v峄沬 c谩c c啤 m岷穞 c峄 anh lan ra do th峄 k茅m. T么i kh么ng th峄 che gi岷 s峄 b峄搃 th瓢峄漬g 膽峄 n谩t t峄 b岷. C贸 l岷 膽贸 l脿 l岷 膽岷 ti锚n anh n岷痬 l岷 tay c么 g谩i. T矛nh tr岷g c峄 nh峄痭g c么 g谩i nh瓢 t么i khi岷縩 t么i x煤c 膽峄檔g v脿 g芒y ra m峄檛 h脿nh 膽峄檔g b霉ng n峄, 膽谩nh d岷 s峄 tr瓢峄焠g th脿nh ho脿n to脿n c峄 c谩c ch脿ng trai trong s峄 c谩c ch脿ng trai. Nh瓢ng b岷 v岷玭 ph岷 h峄峜 l峄沺 cu峄慽 c霉ng ch峄? Kh么ng, t么i kh么ng c贸 l峄沺 n峄痑, t么i c贸 th峄 d峄玭g l岷. Kh膬n c峄 b岷 th矛 sao? 膼峄玭g lo l岷痭g, Dinh s岷 mang l岷 cho b岷. 膼瓢峄 r峄搃, 膽峄玭g r峄漣 tr瓢峄漬g. T么i c贸 th峄 v峄 nh脿.

– T么i s岷 kh么ng n贸i qu谩 nhi峄乽, Ch煤a 啤i, h茫y 膽峄 t么i mang b岷 tr峄 l岷.

– M岷穞 tr峄漣 膽茫 b岷痶 膽岷 lan r峄檔g kh岷痯 khu么n vi锚n. Gi贸 v岷玭 膽岷縩 t峄 v瓢峄漬 瓢啤m, v脿 c么 v峄玜 h谩i nh峄痭g c谩nh hoa t峄 nh峄痭g b么ng hoa r岷 r谩c tr锚n r峄 c芒y 膽脿o.

Anh b瓢峄沜 膽岷縩 g岷 t么i v脿 膽i 膽岷縩 c峄璦 tr瓢峄漬g. 膼峄檛 nhi锚n, t么i th岷 r岷眓g chi岷縞 谩o h矛nh qu岷 tr峄﹏g m脿 anh 岷 膽ang m岷穋 kh么ng c貌n b峄 tu峄檛 n峄痑. N贸 kh么ng xu岷 hi峄噉 nh瓢 bu峄昳 s谩ng, gi峄憂g nh瓢 bi岷縩 m岷 kh峄廼 m岷穞 膽岷, nh瓢ng c贸 m峄檛 kh谩t khao v峄痭g ch岷痗. T么i kh么ng hi峄僽 tr谩i tim m矛nh 膽岷璸 nh瓢 th岷 n脿o v脿o l煤c 膽贸

— T么i r岷 h岷h ph煤c .

— Ti岷縫 t峄 …

(Phi锚n b岷 m峄沬 c峄 nh脿 v膬n Nguy峄卬 膼矛nh T煤, c峄 c岷h s谩t).

nh脿 c谩i bet365 c贸 uy t铆n kh么ng?_ 膽膬ng k媒 bet365_t峄 l峄 c瓢峄 bet365