Mua chung cư 50 tuổi có những bất lợi gì?

Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 3 Mục 126 Luật Đất đai 2013 quy định đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán, hợp nhất cho thuê hoặc mua, cho thuê thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư trong thời gian thực hiện dự án; mua và sử dụng đất Người có quyền sử dụng đất liên tục, ổn định.

Do đó, đối với dự án chung cư có thời hạn giao đất là 50 năm, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản khác liên quan đến đất của bên mua thì căn hộ sẽ được sử dụng lâu dài và ổn định về quyền sở hữu nhà ở. .

Quyền sử dụng đất chỉ được chứng nhận trong khuôn khổ sử dụng, cho mục đích chung thời hạn là 50 năm.

Đối với thể nhân nước ngoài, Điều 161 khoản 2 mục c của “Luật nhà ở 2014” là đối tượng của nhà ở thuộc sở hữu riêng được thỏa thuận trong giao dịch hợp đồng. Mua nhà ở, bán, thuê mua, tặng cho, thừa kế tài sản nhưng không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn theo quy định của Chính phủ khi cần; thời hạn sở hữu phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận. Là ổn định, lâu dài và có quyền sở hữu như công dân Việt Nam.

Do đó, nếu bạn mang quốc tịch Việt Nam, bạn có thể tiếp tục sở hữu nhà ở để duy trì ổn định lâu dài sau khi hết thời hạn 50 năm. Mọi thay đổi liên quan đến tài sản riêng phải được sự đồng ý của bạn, tức là phải đạt được thỏa thuận với chủ nhà.

Nếu nhà nước hủy bỏ công trình vì bất kỳ lý do gì thì phải bồi thường. Người sở hữu tòa nhà thường được sắp xếp để di chuyển.

Về thời hạn sử dụng của căn hộ: Pháp luật không phân biệt căn hộ sử dụng đất 50 năm hay căn hộ lâu dài. Điều này được xác định theo quy định tại Điều 99, khoản 2 của Luật Nhà ở, căn cứ vào chất lượng công trình và kết luận đánh giá chất lượng quản lý nhà ở của tỉnh nơi có công trình. Chính xác hơn: Nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng nặng theo quy định của pháp luật về xây dựng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì Ban quản lý nhà ở phải ra thông báo. Tỉnh phải thực hiện kiểm tra chất lượng nhà chung cư phải xử lý theo quy định sau đây: a) Trường hợp nhà chung cư bảo đảm chất lượng, an toàn cho người sử dụng thì trong thời hạn quy định tại kết luận thanh tra, chủ sở hữu. Tiếp tục sử dụng, trừ trường hợp đúng nội dung quy định tại Điều 110 khoản 2 và 3 của Luật này;

b) Trường hợp công trình bị hư hỏng nặng, nguy hiểm, sập đổ thì sự an toàn của người sử dụng không được đảm bảo. Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải có kết luận đánh giá chất lượng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu. . Quyền sở hữu nhà đất. Nội dung của văn bản thông báo cần được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông địa phương trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và Cục Quản lý nhà cấp tỉnh.

Nhà chung cư của chủ sở hữu phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng mới hoặc nhà ở mới. Theo quy định tại Điều 99 Khoản 3 Luật Nhà ở thì giao cho cơ quan có thẩm quyền phá dỡ để xây dựng công trình khác. Do đó, trong dự án có thời hạn sử dụng đất là 50 năm, không có sự khác biệt giữa quyền của người mua căn hộ (thời hạn sử dụng) và quyền của người mua căn hộ lâu dài. .

Nếu sau một thời gian sử dụng, theo kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, công trình không còn đủ điều kiện sử dụng thì chủ sở hữu công trình phải chấp hành các yêu cầu của pháp luật về cải tạo, phá dỡ công trình.

Đỗ Trọng Linh, Luật sư Công ty Luật Hà Nội Baoan

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365