Nghĩa vụ của mọi người trong di sản của vụ án?

Nhưng cha tôi đã chết, tôi là người duy nhất có quyền thừa hưởng tất cả tài sản. Tôi có thể trách nhiệm hình sự, bù đắp cho tác hại của cha tôi?

Tư vấn luật sư

— Trách nhiệm hình sự, Điều 1 Chỉ là Ủy ban hình sự do Ủy ban hình sự của Ủy ban hình sự của Ủy ban hình sự của Ủy ban hình sự. Do đó, bạn không chịu trách nhiệm về sự thay thế hình sự của cha bạn.

– Theo trách nhiệm dân sự, theo Điều 1, tại Điều 615 của Bộ luật Quốc gia, các người thụ hưởng được thừa kế phải hoàn thành nghĩa vụ của họ để chết trong bối cảnh, trừ khi có nghĩa khác là một thỏa thuận, nếu không, anh ta rời khỏi di sản.

– Vì vậy, bạn là di sản duy nhất của tài sản thừa kế ngưỡng mộ người cha, anh ta phải chịu trách nhiệm bồi thường bồi thường để nhân với người cha (mức bồi thường trong khung Trừ khi các bên đồng ý khác, bạn thích tài sản thừa kế.

Ví dụ 1: Bạn thích tài sản di truyền của cha là 10 tỷ đồng, cha bạn có nghĩa vụ phải bù đắp thiệt hại của 9 tỷ nạn nhân. Lúc đó, bạn phải có nghĩa vụ kiếm được 9 tỷ đồng thiệt hại nạn nhân. Tuy nhiên, nếu cha của bạn có nghĩa vụ bù đắp thiệt hại cho nạn nhân 11 tỷ NDF, bạn có nghĩa vụ bồi thường cho nạn nhân 10 tỷ đồng 10 tỷ đồng ( Mức bồi thường cao nhất với số lượng tài sản bạn thích di sản). — – Minh họa 2: Nếu bạn đã vay 11 tỷ NDF từ người khác, và nếu bạn không may, nếu bạn không may, cha của bạn đã mất, bạn có thể sử dụng Tài sản của cha, và bạn đã buộc tài sản phải trả 11 tỷ NDF cho các chủ nợ, bạn phải có nghĩa vụ phải trả 11 tỷ nợ cho cha của bạn.

– Phạm Tranh Hữu Lawyer, Luật sư Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365