//保护后台登录 add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Ruan Guangqiu: "T么i ch啤i v峄沬 c谩c ch谩u c峄 t么i v脿 vi岷縯 cho b峄峮 tr岷" | nh脿 c谩i bet365 c贸 uy t铆n kh么ng?_ 膽膬ng k媒 bet365_t峄 l峄 c瓢峄 bet365

Ruan Guangqiu: “T么i ch啤i v峄沬 c谩c ch谩u c峄 t么i v脿 vi岷縯 cho b峄峮 tr岷”

-Khi t峄 ch峄慽 nh岷璶 gi岷 cho cu峄憂 鈥淐huy峄噉 c峄 k媒 峄ヽ v脿 anh Kya鈥, b岷 ngh末 g矛? v峄沬 ni峄乵 vui. Cu峄憂 s谩ch n脿y c贸 s峄 膽i峄僲 cao nh岷 trong v貌ng s啤 kh岷, v峄沬 100% l瓢峄 b矛nh ch峄峮. T么i r岷 vui, t么i mu峄憂 gi脿nh 膽瓢峄 gi岷 th瓢峄焠g nh瓢ng v矛 t么i l脿 th脿nh vi锚n Ban gi谩m kh岷 n锚n t么i ph岷 t峄 ch峄慽. T么i s峄 r岷眓g nhi峄乽 ng瓢峄漣 kh么ng hi峄僽 v脿 kh么ng th么ng c岷 v峄沬 c芒u chuy峄噉 t么i vi岷縯, h峄 s岷 th岷 b岷 c么ng. 峄 Vi峄噒 Nam, c贸 nhi峄乽 gi岷 th瓢峄焠g g芒y 峄搉 脿o, m岷 gi谩 tr峄 v脿 thi岷縰 t铆nh thuy岷縯 ph峄, do gi谩m kh岷 ch岷.

膼i峄乽 n脿y c脿ng khi岷縩 t么i vui v矛 t谩c ph岷﹎ c峄 m矛nh 膽瓢峄 膽峄檆 gi岷 膽贸n nh岷璶. Nh脿 xu岷 b岷 cho bi岷縯 anh ta c贸 k岷 ho岷h bi锚n t岷璸 l岷.

“K媒 峄ヽ v脿 C芒u chuy峄噉 v峄 Anh Kya”. 岷h: NXB Tr岷 .

– Ho岷 膽峄檔g s谩ng t谩c c峄 c谩c con di峄卬 ra nh瓢 th岷 n脿o?

– T么i ti岷縫 t峄 vi岷縯 m峄檛 lo岷 s谩ch, lu么n k峄 v峄 c芒u chuy峄噉 c峄 Mem v脿 Kya, nh瓢ng 膽贸 s岷 l脿 m峄檛 th岷 gi峄沬 kh谩c, m么i tr瓢峄漬g kh谩c v脿 h瓢峄沶g 膽i m峄沬.

Ng脿y n脿o t么i c农ng d脿nh nhi峄乽 th峄漣 gian ch啤i v峄沬 hai con, v矛 l峄沶 tu峄昳, d峄 qu锚n n锚n t么i ph岷 quan s谩t, l岷痭g nghe v脿 ghi ch茅p. Ch煤ng ch瓢a bi岷縯 n贸i nh瓢ng t么i bi岷縯 ch煤ng mu峄憂 truy峄乶 膽岷 膽i峄乽 g矛 膽贸 b岷眓g c谩ch kh贸c, 岷璵 峄, c岷 膽峄 ch啤i鈥 V铆 d峄, con b岷 c贸 nh峄痭g c峄 膽峄檔g 膽岷穋 bi峄噒 c贸 th峄 l脿m l脿nh 么ng b脿 ho岷穋 膽峄 v岷璽. Ch啤i nh瓢 th岷 n脿o, khi h峄 ra s芒n ch啤i lao v脿o 膽i峄乽 quan tr峄峮g nh岷. Nh峄痭g kh谩m ph谩 n脿y quan tr峄峮g 膽岷縩 m峄ヽ gi煤p ch煤ng ta hi峄僽 膽瓢峄 th岷 gi峄沬 c峄 tr岷 th啤, bi岷縯 c谩ch t矛m s谩ch v脿 kh谩m ph谩 nh峄痭g 膽i峄乽 膽岷筽 膽岷. Th瓢 膽瓢峄 膽铆nh k猫m v峄沬 t谩c ph岷﹎. V矛 v岷瓂, khi 膽峄峜, ng瓢峄漣 膽峄峜 kh么ng th岷 d谩ng d岷 c峄 m峄檛 么ng gi脿 膽ang vi岷縯 s谩ch m脿 gi峄憂g nh瓢 m峄檛 膽峄゛ tr岷 膽ang k峄 m峄檛 c芒u chuy峄噉 c贸 th岷璽.

Nhi峄乽 膽峄゛ tr岷 膽瓢峄 b峄 m岷 膽瓢a 膽岷縩 nh脿 t么i v矛 h峄 kh岷﹗ v峄. Me Mem v脿 Kya trong s谩ch. M峄檛 s峄 tr岷 em th岷璵 ch铆 c貌n h峄峜 thu峄檆 c谩c ch瓢啤ng t峄 s谩ch. R玫 r脿ng, ph岷 c贸 m峄檛 s峄 膽峄搉g c岷 nh岷 膽峄媙h v峄 ng么n ng峄, suy ngh末, s峄 t貌 m貌 v脿 贸c quan s谩t 膽峄 c贸 th峄 ghi nh峄 膽o岷 v膬n n脿y. Nguy峄卬 Quang Thi峄乽 sinh n膬m 1957 t岷 H脿 N峄檌. 脭ng 膽茫 膽岷 h啤n 20 gi岷 th瓢峄焠g v膬n h峄峜 trong n瓢峄沜 v脿 qu峄慶 t岷, trong 膽贸 c贸 Gi岷 th瓢峄焠g H峄檌 Nh脿 v膬n Vi峄噒 Nam (1993) cho t谩c ph岷﹎ “L峄璦 ch谩y”. Ngo脿i ra, 么ng c貌n l脿 t谩c gi岷 c峄 nhi峄乽 v峄 k峄媍h v脿 k峄媍h b岷 phim c霉ng h啤n 500 b脿i b谩o. 脭ng hi峄噉 l脿 ph贸 ch峄 t峄媍h h峄檌 nh脿 v膬n Vi峄噒 Nam. 岷h: H貌a Nguy峄卬 .

– L脿m th岷 n脿o 膽峄 th峄眂 hi峄噉 c谩c t谩c ph岷﹎ m峄沬 li锚n quan?

– T么i v脿o Internet, m岷g x茫 h峄檌, xem con ch谩u t矛m hi峄僽 th岷 gi峄沬 tr岷 th啤. V矛 v岷瓂, t么i d岷 thay 膽峄昳 hi峄僽 bi岷縯 c峄 m矛nh v峄 x茫 h峄檌, t峄 nhi锚n v脿 th岷 gi峄沬.

T么i 膽茫 xu岷 b岷 cu峄憂 s谩ch d脿nh cho tr岷 em 膽岷 ti锚n c贸 t锚n “B铆 m岷璽 v峄 Th峄 cung K峄 di峄噓 c峄 Con g谩i t么i”. C么 岷 h峄廼 t么i t岷 sao anh 岷 kh么ng vi岷縯 nh峄痭g g矛 anh 岷 n贸i v峄沬 c么 岷 trong cu峄憂 s谩ch. Cu峄憂 s谩ch n脿y ch峄゛ 膽峄眓g nhi峄乽 c芒u h峄廼 v峄 qu谩 kh峄 v脿 cu峄檆 kh谩ng chi岷縩 m脿 t么i g岷穚 ph岷 khi c貌n nh峄. Gi峄 膽芒y, 膽茫 h啤n 50 n膬m tr么i qua, tu峄昳 th啤 c峄 nh峄痭g 膽峄゛ tr岷 ng脿y nay c贸 nhi峄乽 kh谩c bi峄噒. V矛 v岷瓂, t么i 膽茫 ph岷 thay 膽峄昳.

Vi岷縯 truy峄噉 cho thi岷縰 nhi l脿 膽峄 m矛nh s峄憂g l岷 tu峄昳 th啤, gi煤p t芒m h峄搉 m矛nh trong s谩ng h啤n, b峄泃 c啤 h峄檌 膽峄漣 th瓢峄漬g. T峄 nay 膽岷縩 cu峄慽 膽峄漣, t么i d脿nh ph岷 l峄沶 th峄漣 gian 膽峄 vi岷縯 s谩ch cho con, ch谩u v脿 c谩c ch谩u.

– B岷 ngh末 g矛 v峄 v膬n h峄峜 thi岷縰 nhi Vi峄噒 Nam ng脿y nay?

– V膬n h峄峜 thi岷縰 nhi Vi峄噒 Nam nhi峄乽 n膬m tr岷痭g tay. Nguy锚n nh芒n l脿 do ch煤ng ta ch瓢a nh岷璶 th峄ヽ 膽瓢峄 h岷縯 t岷 quan tr峄峮g c峄 n贸, v脿 th岷璽 s峄 kh贸 n岷縰 kh么ng c贸 s峄 膽岷 t瓢 膽煤ng m峄ヽ v脿 mang l岷 ni峄乵 vui cho tr岷. Ngo脿i ra, tr岷 em ng脿y nay c贸 nhi峄乽 c谩ch 膽峄 gi岷 tr铆 v脿 h峄峜 t岷璸, v矛 v岷瓂, s谩ch thi岷縰 nhi c岷 ph岷 hi峄噉 膽岷, h岷 d岷玭, nhanh v脿 s芒u r峄檔g h啤n. M岷穋 d霉 c贸 nhi峄乽 cu峄憂 s谩ch xa r峄漣 thi锚n nhi锚n, nh瓢ng ch煤ng th瓢峄漬g l脿 nh峄痭g t谩c ph岷﹎ v膬n h峄峜 c贸 媒 ngh末a 膽岷 膽峄ヽ v脿 bu峄搉 t岷, v么 v峄.

H脿ng n膬m v岷玭 c贸 r岷 nhi峄乽 s谩ch in cho thi岷縰 nhi, nh瓢ng trong 膽贸 c贸 r岷 nhi峄乽 s谩ch v膬n h峄峜. ngo岷 qu峄慶. T岷 nhi锚n, s谩ch n瓢峄沜 ngo脿i c农ng mang t铆nh gi谩o d峄 v脿 h瓢峄沶g 膽岷縩 tr岷 em. Tuy nhi锚n, n岷縰 m峄檛 膽峄゛ tr岷 mu峄憂 l峄沶 l锚n tr峄 th脿nh m峄檛 ng瓢峄漣 t峄憈 trong n峄乶 v膬n h贸a c峄 m矛nh, ch煤ng ph岷 膽瓢峄 h瓢峄沶g d岷玭 膽峄 hi峄僽 v峄 d芒n t峄檆, v膬n h贸a, truy峄乶 th峄憂g v脿 t瓢 t瓢峄焠g Vi峄噒 Nam. Trong H峄檌 Nh脿 v膬n Vi峄噒 Nam, c谩c ban v脿 ban kh谩c c贸 th峄 thay 膽峄昳, nh瓢ng ch煤ng t么i lu么n gi峄 l岷 Ban V膬n h峄峜 thi岷縰 nhi v矛 膽芒y l脿 m峄檛 l末nh v峄眂 r岷 quan tr峄峮g trong vi峄嘽 h瓢峄沶g d岷玭 gi谩o d峄 tr岷 em.

– B岷 ngh末 g矛 v峄 c谩c nh脿 v膬n thi岷縰 nhi ng脿y nay?

– 膼峄檌 ng农 nh脿 v膬n thi岷縰 nhi hi峄噉 nay c峄 ch煤ng ta r岷 y岷縰. Th岷璵 ch铆 c贸 th峄 膽岷縨 tr锚n 膽岷 ng贸n tay t谩c gi岷 vi岷縯 th瓢峄漬g xuy锚n Nguy峄卬 Nh岷璽 脕nh s岷 s瓢u t岷 xe 峄 膽芒um l脿 m峄檛 t矛nh hu峄憂g b峄 c么 l岷璸. Ngo脿i ra, h岷 h岷縯 c谩c nh脿 v膬n thi岷縰 nhi 膽峄乽 膽茫 l峄沶 tu峄昳, v脿 ch煤ng t么i 膽ang h瓢峄沶g t峄沬 m峄檛 th岷 h峄 m峄沬, tr岷 h啤n v脿 s谩ng t岷 h啤n.

T么i mu峄憂 k锚u g峄峣 c谩c nh脿 v膬n d脿nh m峄檛 ph岷 t瓢 th峄漣 gian c峄 h峄. D脿nh th峄漣 gian 膽峄 vi岷縯 cho tr岷 em. B岷 kh么ng c岷 ph岷 c贸 m峄檛 ch峄 膽峄 l峄沶 m脿 h茫y vi岷縯 ra nh峄痭g 膽i峄乽 m脿 con, ch谩u, ch岷痶 c峄 b岷 y锚u qu媒 v脿 ch芒n th脿nh. Nh脿 v膬n Nguy峄卬 Nh岷璽 脕nh (c岷 micro), nh脿 th啤 Tr岷 膼膬ng Khoa (m岷穋 谩o 膽en) v脿 nh脿 ph锚 b矛nh v膬n h峄峜 Ph岷 Xu芒n Nguy锚n t岷 s峄 ki峄噉 ng脿y 29/9. 岷h: H貌a Nguy峄卬 .

L脿m quen v峄沬 Nh芒n

nh脿 c谩i bet365 c贸 uy t铆n kh么ng?_ 膽膬ng k媒 bet365_t峄 l峄 c瓢峄 bet365