Tôi có thể lấy chứng chỉ bằng cử nhân ở đâu sau khi thay đổi tài khoản nhiều lần?

Luật sư tư vấn – Theo Nghị định số 123/2015 / Điều 22 Khoản 4 của NĐ-CP, nếu người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã đăng ký thường trú ở nhiều nơi khác nhau thì người đó có trách nhiệm chứng minh tình trạng hôn nhân của mình. — Nếu người đó không chứng minh được nhân thân thì cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xác minh hộ khẩu thường trú của người đó. .

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản, xác minh và trả lời bằng văn bản yêu cầu của ủy ban nhân dân cộng đồng về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương. Theo Điều 22, khoản 3 và 5, một thư trả lời đã được nhận trong cùng một ngày, nếu tìm thấy đủ các mẫu, chính quyền người dân của Cộng đồng C sẽ cấp giấy chứng nhận kết hôn. Trách nhiệm đối với người nộp đơn. Nội dung của Giấy chứng nhận căn cước công dân phải thể hiện tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy chứng nhận căn cước công dân.

Theo quy định trên thì bạn phải ở xã nơi bạn muốn đăng ký thường trú tại TP.HCM (theo quy định về hộ tịch tư pháp) để xác nhận tình trạng hôn nhân.

Nếu bạn có thể chứng minh được tình trạng hôn nhân của mình trước khi giải quyết và bạn chưa đăng ký kết hôn, hãy cung cấp giấy chứng nhận này cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Nếu không chứng minh được thì đề nghị họ làm đơn gửi ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn sinh sống để xác minh, xác nhận. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn.

Phan Thanh Hữu Đoàn, Luật sư, Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365