Mua chung cư 50 tuổi có những bất lợi gì?

Tham vấn – Điều 126 khoản 3 Luật Đất đai 2013 quy định đối với dự án nhà ở thương mại để bán kết hợp cho thuê, cho thuê thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư theo dự án; mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất Con người có thể sử dụng đất liên tục và ổn định.

Do đó, đối với dự án chung cư có thời hạn giao đất là 50 năm, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đất và tài sản khác trên đất thuộc sở hữu của người mua thì căn hộ sẽ được sử dụng lâu dài và ổn định làm nhà ở.

Quyền sử dụng đất chỉ được chứng nhận phần sử dụng, thời hạn sử dụng chung là 50 năm. – Đối với thể nhân nước ngoài, Điều 161 khoản c khoản 2 Luật nhà ở 2014 quy định là căn cứ vào giao dịch hợp đồng. Sở hữu chủ đề của ngôi nhà. Mua bán, thuê mua, tặng cho, thừa kế nhà ở nhưng không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn theo quy định của Chính phủ khi cần; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận.

Trường hợp người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam, Việt kiều thì có quyền sở hữu nhà ở. Là ổn định, lâu dài và có quyền sở hữu như công dân Việt Nam.

Do đó, nếu bạn mang quốc tịch Việt Nam, sau khi hết thời hạn 50 năm, bạn vẫn có quyền được tiếp tục ổn định nhà ở lâu dài. Mọi thay đổi liên quan đến tài sản riêng phải được sự đồng ý của bạn, chủ sở hữu.

Nếu nhà nước hủy căn hộ vì bất kỳ lý do gì thì phải bồi thường. Việc di dời thường được sắp xếp cho người sở hữu ngôi nhà.

Về thời hạn sử dụng căn hộ: Luật quy định thời hạn sử dụng đất là 50 năm hay lâu dài chung không phân biệt căn hộ. Điều này được xác định dựa trên chất lượng công trình và kết luận giám định chất lượng của Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở theo quy định tại Điều 99 khoản 2 của Luật Nhà ở.

Chính xác hơn: Khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng nặng theo quy định của pháp luật về xây dựng, có nguy cơ sập đổ mà không đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì Ban quản lý nhà ở phải ra thông báo. Thực hiện các quy định sau:

a) Trường hợp nhà chung cư đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng, trừ trường hợp điều khoản thanh tra có quy định khác thì tiếp tục sử dụng pháp luật về sở hữu nhà trong thời hạn ghi trong kết luận thanh tra Điều 110 khoản 2 và khoản 3;

b) Trường hợp công trình bị hư hỏng nặng, nguy hiểm, sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải có kết luận giám định chất lượng và báo cáo nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu. . Quyền sở hữu nhà đất. Nội dung thông báo phải được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông địa phương trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhà ở tỉnh.

Nhà chung cư của chủ sở hữu phải tháo dỡ thì mới được cải tạo, sửa chữa. Theo quy định tại Điều 99 Khoản 3 Luật Nhà ở thì sẽ giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng khác. Vì vậy, trong dự án có thời hạn sử dụng đất là 50 năm, không có sự khác biệt giữa quyền của người mua căn hộ (thời hạn sử dụng) và quyền của người mua căn hộ lâu dài. thời hạn. .

Trường hợp sau một thời gian sử dụng công trình không còn khả năng sử dụng theo kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì chủ sở hữu công trình phải chấp hành các quy định của pháp luật về cải tạo, phá dỡ công trình.

Đỗ Trọng Linh, Luật sư Công ty Luật Hà Nội Baoan

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365