Thủ tục đình công hợp pháp theo luật lao động mới

Tổ chức đại diện người lao động thuộc xung đột lợi ích tập thể lao động có quyền thực hiện thủ tục quy định tại các Điều 200, 201 và 202 của Luật Lao động năm 2019 để đình công trong các trường hợp sau đây: — Hòa giải không thành hoặc được 5 hòa giải viên lao động chấp nhận. Sau vài ngày kể từ ngày bên yêu cầu hoặc cơ quan chuyên môn về lao động của Ủy ban nhân dân yêu cầu thì hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải. Quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp là không đúng sự thật, quyết định giải quyết tranh chấp hiện hành của ủy ban trọng tài. Ra quyết định đình công và thông báo đình công; đình công. Nói chính xác hơn:

Nhận xét về cuộc đình công

Trước khi đình công, tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức cuộc đình công và người chủ trì cuộc đình công có trách nhiệm lấy ý kiến ​​của tất cả người lao động hoặc người lao động. Ban giám đốc của một tổ chức đại diện cho nhân viên trong các cuộc đàm phán. Nội dung tham vấn bao gồm: đồng ý hay không đình công; kế hoạch của tổ chức đại diện người lao động về thời gian bắt đầu đình công, địa điểm đình công, phạm vi đình công và các phương án mà người lao động yêu cầu.

Việc lấy ý kiến ​​được thực hiện trực tiếp bằng biểu quyết hoặc ký tên hoặc các phương tiện khác, vì vậy, ngoài phiếu thăm dò dư luận hoặc hình thức chữ ký, Luật Lao động năm 2019 còn bổ sung một quy định mới là “cho phép lấy ý kiến ​​bằng hình thức khác”. Với quy định này, việc tham vấn sẽ diễn ra suôn sẻ, và một hình thức tham vấn thích hợp sẽ được lựa chọn theo tình hình và hoàn cảnh thực tế. – Thời gian, địa điểm và hành vi đình công do đại diện tổ chức lao động thương lượng và người sử dụng lao động phải báo trước ít nhất một ngày. Việc lấy ý kiến ​​không được ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở, cản trở quá trình tổ chức, đại diện người lao động tiến hành thương lượng đình công.

Quyết định đình công

Khi có trên 50% số người chấp thuận đồng ý, tổ chức đại diện cho người lao động sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản dựa trên nội dung thương lượng.

Quyết định đình công phải có các nội dung sau: kết quả thương lượng đình công; thời gian, địa điểm đình công; phạm vi cuộc đình công; yêu cầu của người lao động; họ, tên, địa chỉ liên lạc của đại diện tổ chức đại diện cho tổ chức người lao động và viên chức đình công. Thông báo đình công và bắt đầu đình công Ít nhất 5 ngày làm việc trước khi bắt đầu đình công, cơ quan đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo cuộc đình công phải gửi văn bản quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cơ quan. Chuyên môn lao động thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Khi bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động không chấp nhận các yêu cầu của người lao động thì đại diện công đoàn tổ chức và lãnh đạo cuộc đình công.

Xin lưu ý rằng theo Điều 209 của Luật Lao động năm 2019, tại nơi làm việc không được phép đình công, nhưng đình công có thể đe dọa đến quốc phòng và an ninh. An toàn, trật tự công cộng, sức khỏe con người. Chính phủ đã thiết lập một danh sách cấm và cấm chủ lao động đình công để giải quyết tranh chấp lao động.

Pan Chengqing, luật sư Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365