Thửa đất dưới 30m2 có được cấp sổ đỏ không?

Điều này có chính xác cho người bán? Tôi cần những điều kiện gì để được cấp Sổ đỏ? / Năm 2014, đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì diện tích đất phải nhỏ hơn diện tích tối thiểu để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác (sổ đỏ) như sau:

– Trước hết là quyền sử dụng Diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu hình thành trước ngày UBND ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tỉnh có hiệu lực về diện tích thửa đất tối thiểu có thể được chia nhỏ. (Tại Hà Nội: Chỉ được cấp đất có diện tích dưới 30m2 nếu thành lập trước ngày 10/4/2009 (Quyết định 58/2009 / QĐ-UBND ngày 30/3/2009) chứng chỉ).

– Thứ hai, diện tích đất sử dụng nhỏ hơn diện tích tối thiểu đủ điện để được cấp Sổ đỏ.

Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 quy định về kiện tụng cấp giấy đỏ, các giấy tờ sau đây về quyền sử dụng đất được cấp cho gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có quyền sử dụng đất:

1. Sử dụng ổn định Gia đình, cá nhân sở hữu đất, sở hữu bất kỳ hình thức nào sau đây sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu. Tài sản khác gắn liền với đất không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp có thẩm quyền cấp trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong thời gian thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ. Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc sổ địa chính hoặc sổ địa chính. Tên;

c) Văn bản pháp lý liên quan đến việc thừa kế hoặc tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản đất đai; tài liệu liên quan đến việc nhượng lại Ngôi nhà tình thương, có ngôi nhà tình yêu trên thế giới;

d) Ủy ban nhân dân vào năm 1993 Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10, có giấy tờ chứng minh việc mua bán nhà ở trên đất ở, giấy tờ đã được người dân thành phố sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Việc định cư và định giá nhà ở trên đất ở Giấy tờ, giấy tờ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất theo hệ thống cũ; ——-g) cấp trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ Những tập tin khác. Gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 1 Điều này đứng tên người khác kèm theo giấy tờ đó kèm theo giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đất do các bên liên quan ký kết nhưng trước thời điểm luật này có hiệu lực chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và đất khác không phải nộp tiền sử dụng đất.

3. Gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thông qua bản án, tòa án, xét xử nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải, giải quyết tranh chấp tích cực khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền khiếu nại về đất đai Tại thời điểm giải quyết, anh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác thì anh phải chấp hành pháp luật mà không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

4. Từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày luật này có hiệu lực, gia đình, cá nhân sử dụng đất do nhà nước chuyển nhượng, cho thuê đất mà chưa có giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Sử dụng đất, sở hữu nhà ở và bất động sản khác, nếu chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Do vậy, nếu bạn có nhu cầu thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu và đáp ứng đủ các điều kiện kiện tụng trên sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thạc sĩ Luật Phạm Thanh Bình Bảo Ngọc, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365