Người nước ngoài có thể mua đất ở Việt Nam?

Gợi ý: Theo Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013, nhà nước chỉ nhượng lại hoặc cho thuê bảy thực thể, công nhận quyền sử dụng đất và được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Bao gồm:

1. Các tổ chức quốc gia bao gồm các tổ chức quốc gia, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp xã hội, tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức thương mại và các tổ chức khác nên tuân thủ luật dân sự.

2. Gia đình và cá nhân trong nước.

3. Cộng đồng dân cư bao gồm sống ở làng, làng, làng nhỏ, làng, làng nhỏ, sóc, nhóm dân cư và các khu dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc tuyến đường chung.

4. Các cơ sở tôn giáo bao gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, đền thờ, thánh đường, chùa Phật giáo, tu viện, trường nhóm tôn giáo, văn phòng tổ chức tôn giáo, và các địa điểm tôn giáo khác. — 5. Các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, bao gồm các cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán và các cơ quan đại diện nước ngoài khác có chức năng ngoại giao được chính phủ Việt Nam công nhận; .

6. Người Việt sống ở nước ngoài theo Luật Quốc tịch.

7. Các công ty nước ngoài tham gia bao gồm các công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài mua, sáp nhập hoặc mua lại theo quy định của pháp luật, liên doanh và các công ty Việt Nam. Do đó, người nước ngoài không được phép giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất hoặc chấp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhà nước. Do đó, họ sẽ không có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lưu ý: Người nước ngoài được coi là công dân không phải người Việt Nam.

Phạm Thanh Hữu

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365