Thủ tục đình công hợp pháp theo luật lao động mới

Tổ chức đại diện người lao động thuộc xung đột lợi ích tập thể lao động có quyền thực hiện thủ tục quy định tại các Điều 200, 201 và 202 của Luật Lao động năm 2019 để đình công trong các trường hợp sau đây: – Hòa giải không thành hoặc hòa giải viên lao động 05 lần. Hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải trong thời hạn vài ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên yêu cầu hoặc cơ quan chuyên môn về lao động của Ủy ban nhân dân.

– Không thành lập ủy ban trọng tài lao động hoặc có thành lập nhưng không tiến hành phân xử. Quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp và hiện không phải là quyết định giải quyết tranh chấp của Ủy ban Trọng tài Lao động. Ra quyết định đình công và thông báo đình công; đình công. Nói chính xác hơn như sau:

Nhận xét về cuộc đình công

Trước khi đình công, tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức cuộc đình công và người chủ trì cuộc đình công có trách nhiệm lấy ý kiến ​​của toàn thể người lao động hoặc người lao động. Ban giám đốc của một tổ chức đại diện cho nhân viên trong các cuộc đàm phán. Nội dung tham vấn bao gồm: đồng ý hay không đình công; tổ chức đại diện người lao động về thời gian bắt đầu đình công, địa điểm đình công, phạm vi cuộc đình công và kế hoạch yêu cầu của người lao động.

Tư vấn trực tiếp thông qua biểu quyết hoặc ký tên hoặc các hình thức khác.

Do đó, bên cạnh hình thức lấy ý kiến ​​dư luận hoặc lấy chữ ký, “Luật Lao động năm 2019” còn bổ sung một điều khoản mới là “cho phép lấy ý kiến ​​bằng hình thức khác”. Với quy định này, việc đàm phán sẽ suôn sẻ, và lựa chọn hình thức đàm phán phù hợp theo tình hình và tình hình thực tế. – Thời gian, địa điểm và phương thức đình công do đại diện tổ chức lao động thương lượng. Và người sử dụng lao động phải được thông báo trước ít nhất một ngày. Việc lấy ý kiến ​​không được ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn trong việc đình công, cản trở, cản trở quá trình tổ chức lấy ý kiến ​​của đại diện người lao động. -Quyết định đình công -Có trên 50% số người được thương lượng đồng ý với nội dung thương lượng, tổ chức đại diện cho người lao động ra quyết định bằng văn bản. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây: kết quả thương lượng đình công; thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công; phạm vi đình công; yêu cầu của người lao động; họ, tên, địa chỉ liên lạc của tổ chức đại diện và tổ chức đại diện của người lao động lãnh đạo cuộc đình công. – Thông báo về việc đình công và thời điểm bắt đầu đình công – Ít nhất năm ngày làm việc trước khi bắt đầu đình công, cơ quan đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo cuộc đình công phải gửi văn bản quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cơ quan. Chuyên môn lao động thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Khi bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động không chấp nhận giải pháp mà người lao động yêu cầu thì đại diện người lao động tổ chức công đoàn tổ chức và lãnh đạo cuộc đình công.

Chú ý, theo Điều 209 Luật Lao động năm 2019, tại nơi làm việc không được đình công mà đình công có nguy cơ đe dọa đến quốc phòng, an ninh. An toàn, trật tự công cộng, sức khỏe con người. Chính phủ đã thiết lập danh sách cấm người sử dụng lao động đình công và không được đình công để giải quyết tranh chấp lao động. – Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365