Các quy định về tiền lương theo luật mới

Thứ nhất, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động dựa trên mức lương, năng suất và chất lượng công việc đã thỏa thuận. Vì vậy, khi người lao động làm việc để mang lại giá trị cao cho người sử dụng lao động thì họ nên nhận được mức lương tương xứng với mức lương mà họ đóng góp. Mặt khác, nhân viên làm việc không hiệu quả và mức lương của họ sẽ rất thấp.

Thứ hai, tiền lương quy định trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động là đồng Việt Nam và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được

Thứ ba, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết về sao kê lương mỗi khi nhận lương & Ghi rõ mức lương, tiền làm thêm giờ, tiền làm ca đêm, nội dung và số tiền được trừ (nếu có)). -Thứ tư, việc trả lương vào tài khoản cá nhân của nhân viên được công khai. Tại ngân hàng, người sử dụng lao động phải thanh toán các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương. -So với “Luật lao động” năm 2012, đây là 4 quy định mới của “Luật lao động” năm 2019. Luật mới quy định người sử dụng lao động phải trả các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và trả lương (có lợi cho người lao động). Luật Lao động 2012 chỉ quy định khi trả lương qua tài khoản ngân hàng, người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về chi phí mở và duy trì tài khoản.

Luật sư Hội Luật gia TP.HCM tại Văn phòng TP.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365