Thủ tục đình công hợp pháp theo luật lao động mới

Tổ chức đại diện người lao động thuộc xung đột lợi ích tập thể lao động có quyền thực hiện các thủ tục quy định tại các Điều 200, 201 và 202 của Luật Lao động năm 2019 để đình công trong các trường hợp sau: – Hòa giải không thành hoặc có 5 hòa giải viên lao động nhận. Hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải trong thời hạn vài ngày, kể từ ngày bên yêu cầu hoặc cơ quan chuyên môn về lao động của Ủy ban nhân dân yêu cầu. Quyết định giải quyết hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp và hiện không phải là quyết định giải quyết tranh chấp của Ủy ban Trọng tài. Lệnh đình công được thực hiện theo ba giai đoạn: lấy ý kiến ​​đình công; ra quyết định và thông báo đình công; đình công. Nói chính xác hơn như sau:

Nhận xét về cuộc đình công

Trước khi đình công, tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức cuộc đình công và người chủ trì cuộc đình công có trách nhiệm lấy ý kiến ​​của toàn thể người lao động. Ban giám đốc của một tổ chức đại diện cho nhân viên trong các cuộc đàm phán. Nội dung tham vấn bao gồm: đồng ý hay không đình công; tổ chức đại diện người lao động về thời gian bắt đầu đình công, địa điểm đình công, phạm vi cuộc đình công và kế hoạch yêu cầu của người lao động.

Tham vấn trực tiếp bằng biểu quyết hoặc ký tên hoặc các hình thức khác .—— Vì vậy, ngoài hình thức phiếu thăm dò hoặc chữ ký, Luật Lao động năm 2019 còn bổ sung thêm một điều khoản mới “Cho phép sử dụng Hình thức để bình luận ”. Với quy định này, việc tham vấn sẽ diễn ra suôn sẻ, tùy theo tình hình và hoàn cảnh thực tế sẽ được lựa chọn hình thức tham vấn phù hợp. – Thời gian, địa điểm và hành vi đình công do đại diện tổ chức lao động thương lượng và người sử dụng lao động phải báo trước ít nhất một ngày. Việc lấy ý kiến ​​không được ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn trong việc đình công, cản trở, cản trở quá trình tổ chức lấy ý kiến ​​của đại diện người lao động. -Quyết định đình công -Có trên 50% số người được thương lượng đồng ý với nội dung thương lượng, tổ chức đại diện cho người lao động ra quyết định bằng văn bản. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây: kết quả thương lượng đình công; thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công; phạm vi đình công; yêu cầu của người lao động; họ, tên, địa chỉ liên lạc của tổ chức đại diện và tổ chức đại diện của người lao động lãnh đạo cuộc đình công. – Thông báo về việc đình công và thời điểm bắt đầu đình công – Ít nhất năm ngày làm việc trước khi bắt đầu đình công, tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo cuộc đình công phải gửi văn bản quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cơ quan. Chuyên môn công việc thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Khi bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động không chấp nhận cách giải quyết theo yêu cầu của người lao động thì đại diện người lao động sẽ tổ chức công đoàn và lãnh đạo cuộc đình công.

Lưu ý quy định tại Điều 209 Luật Lao động năm 2019 Nơi làm việc không được đình công, nhưng đình công có thể đe doạ đến quốc phòng, an ninh. An toàn, trật tự công cộng, sức khỏe con người. Chính phủ đã thiết lập danh sách cấm người sử dụng lao động đình công và không được đình công ngay cả khi họ giải quyết tranh chấp lao động tại nơi làm việc.

Pan Fan Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365