Thủ tục đình công hợp pháp theo luật lao động mới

Tổ chức đại diện người lao động là tập thể lao động xung đột lợi ích có quyền thực hiện các thủ tục quy định tại các Điều 200, 201 và 202 của Luật Lao động năm 2019 để đình công trong các trường hợp sau: – Hòa giải không thành hoặc 5 hòa giải viên lao động. Hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải trong thời hạn vài ngày, kể từ ngày bên yêu cầu hoặc cơ quan chuyên môn về lao động của Ủy ban nhân dân yêu cầu.

– Ủy ban trọng tài lao động chưa được thành lập hoặc đã thành lập nhưng không có quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp thì chưa có quyết định giải quyết tranh chấp của Ủy ban trọng tài lao động. Lệnh đình công được thực hiện theo ba giai đoạn: lấy ý kiến ​​về cuộc đình công; ra quyết định đình công và thông báo đình công; đình công. Nói chính xác hơn như sau:

Nhận xét về cuộc đình công

Trước khi đình công, tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức đình công và người chủ trì cuộc đình công có trách nhiệm lấy ý kiến ​​của người lao động hoặc người lao động thay mặt người lao động tham gia thương lượng. . Nội dung tham vấn bao gồm: đồng ý hay không đình công; thời điểm bắt đầu đình công của tổ chức đại diện người lao động, địa điểm đình công, phạm vi cuộc đình công và phương án yêu cầu của người lao động.

Tham vấn trực tiếp thông qua biểu quyết, ký tên hoặc các phương tiện khác. — Vì vậy, ngoài hình thức lấy ý kiến ​​dư luận hoặc lấy chữ ký, “Luật Lao động” năm 2019 còn bổ sung một điều khoản mới là “cho phép lấy ý kiến ​​bằng hình thức khác”. Với quy định này, việc tham vấn sẽ suôn sẻ, tùy theo tình hình và hoàn cảnh thực tế sẽ được lựa chọn hình thức tham vấn phù hợp.

Thời gian, địa điểm và hành vi đình công do đại diện tổ chức lao động xác định và người sử dụng lao động phải báo trước ít nhất một ngày. Việc lấy ý kiến ​​không được ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn trong việc đình công, cản trở, cản trở quá trình tổ chức lấy ý kiến ​​của đại diện người lao động. -Quyết định đình công -Có trên 50% số người được thương lượng đồng ý với nội dung thương lượng, tổ chức đại diện cho người lao động ra quyết định bằng văn bản. Quyết định đình công phải có các nội dung sau: kết quả thương lượng đình công; thời gian, địa điểm đình công; phạm vi đình công; yêu cầu của người lao động; họ, tên, địa chỉ liên lạc của đại diện tổ chức và người lao động lãnh đạo cuộc đình công. – Thông báo về việc đình công và thời điểm bắt đầu đình công – Ít nhất năm ngày làm việc trước khi bắt đầu đình công, cơ quan đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo cuộc đình công phải gửi văn bản quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cơ quan. Chuyên môn lao động thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Khi bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động không chấp nhận giải pháp mà người lao động yêu cầu thì đại diện người lao động tổ chức công đoàn tổ chức và lãnh đạo cuộc đình công.

Lưu ý rằng theo Điều 209 của Luật Lao động năm 2019, không được phép đình công tại nơi sử dụng lao động, nhưng đình công có thể đe dọa đến quốc phòng và an ninh. An toàn, trật tự công cộng, sức khỏe con người. Chính phủ đã thiết lập danh sách cấm người sử dụng lao động đình công và không được đình công ngay cả khi họ giải quyết tranh chấp lao động tại nơi làm việc.

Fan Fan Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh Luật sư

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365