Quyền thay đổi vị trí của người lao động so với hợp đồng

Theo quy định tại Điều 31 Luật Lao động 2012 (có hiệu lực từ ngày 1/5/2013), trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh gây khó khăn không lường trước được thì phải có biện pháp phòng ngừa và khắc phục. Do công việc, bệnh nghề nghiệp, tai nạn điện nước, tai nạn do nhu cầu sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động có quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc ngoài hợp đồng làm việc, nhưng số ngày làm việc cộng dồn trong năm không được quá 60 ngày làm việc, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

Do đó, theo quy định này, nếu công ty bạn thay đổi bàn thiết bị thì bạn có quyền thay đổi nơi làm việc. Bạn có thể làm công việc khác ngay cả khi không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, công ty đã không (ít nhất 3 ngày làm việc) không thông báo cho bạn là sự việc không phù hợp với quy định của pháp luật. Sau khi chuyển sang công việc mới, nếu mức lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì bạn được giữ nguyên mức lương như cũ trong 30 ngày làm việc.

30 ngày làm việc còn lại, bạn được hưởng ít nhất 85% mức lương cũ. Hết thời hạn 60 ngày làm việc này, nếu bạn không đồng ý tiếp tục công việc mới thì công ty phải điều chuyển bạn sang thực hiện công việc được quy định trong hợp đồng lao động. Nếu bạn đã hoàn thành 60 công việc ở công việc mới nhưng công ty không chuyển bạn về công việc cũ thì bạn có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Tuy nhiên, phải cân nhắc sự cần thiết và hiệu lực pháp lý của việc kiện tụng khi giải quyết vụ án này, vì việc kiện tụng thường kéo dài thời gian nên sẽ phát sinh chi phí đi lại.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng và bồi thường chi phí khai thác Việc tạo luật như sau: Nếu bạn không muốn thực hiện công việc mới mà công ty giao phó theo quy định tại Điều 37 khoản a khoản 2 Luật lao động thì bạn có quyền đặt Chấm dứt hợp đồng lao động. .

Tuy nhiên, bạn phải thông báo cho công ty trước ít nhất 3 ngày làm việc. Phải thông báo bằng văn bản để tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp. Nếu bạn không vi phạm thời hạn báo trước thì về nguyên tắc khi bạn thôi việc, bạn không phải bồi thường hợp đồng hoặc chi phí thành lập công ty.

Công ty Luật Baotian Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365