Theo luật mới, người lao động phải nghỉ khi nào?

Thời gian nghỉ ngơi có được tính vào thời gian làm việc để hưởng nguyên lương không? – Luật sư tư vấn – Theo quy định tại Điều 109 Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), giờ nghỉ giải lao là giờ làm việc (trên thực tế, người ta thường gọi đây là giờ nghỉ giữa giờ, giờ ăn trưa hay giờ nghỉ giữa giờ của nhân viên. ..) như sau:

Thứ nhất, người lao động làm việc từ 6 giờ trở lên trong ngày (giờ làm việc theo Điều 105) có quyền được nghỉ ít nhất 30 phút liên tục vào ban ngày và ban đêm, và họ có quyền nghỉ giữa Nghỉ ngơi ít nhất 45 phút. Do đó, thời gian nghỉ ngắn ngày và người lao động làm việc từ 6 giờ trở lên / ngày không được tính là giờ làm việc (theo Điều 108 khoản 1) (Luật Lao động 2012) (thời gian rảnh này được tính là giờ làm việc). . Do đó, thời gian nghỉ ngơi của nhân viên sẽ được trả nguyên lương.

Thứ ba, ngoài thời gian nghỉ ngơi theo quy định nêu trên, người sử dụng lao động còn bố trí cho người lao động nghỉ ngơi. Tôi cho rằng quy định của pháp luật mới nêu trên là hoàn toàn phù hợp với thực tế, người lao động có thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc để đảm bảo sức khỏe. Từ đó, công việc của nhân viên ngày càng được cải thiện.

Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365