Theo mẫu hợp đồng lao động của luật mới, từ ngày 1/1/2021

Đối với những công việc tạm thời dưới 3 tháng, hai bên có thể ký hợp đồng lao động miệng.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (ngày Luật Lao động 2019 có hiệu lực thay thế Luật Lao động 2012) Nhiều điều mới lạ dưới dạng hợp đồng lao động.

Đầu tiên, việc cung cấp các hợp đồng được ký kết điện tử dưới dạng tin nhắn đã được thêm vào. Dữ liệu theo Luật Giao dịch Điện tử có giá trị như một hợp đồng lao động bằng văn bản. Quy định nêu trên nhằm tạo thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng lao động của hai bên và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và pháp luật của giao dịch điện tử.

Thứ hai, chỉ được ký hợp đồng lao động thông thường bằng miệng có thời hạn dưới 01 tháng. (Hiện tại đã cho phép giao hàng). Hợp đồng lao động bằng miệng có thời hạn dưới 3 tháng.

Các trường hợp sau đây, kể cả trường hợp thời hạn hợp đồng dưới 01 tháng thì phải có hợp đồng lao động bằng văn bản (hiện nay được phép ký hợp đồng lao động miệng): – Ký hợp đồng với người dưới 15 tuổi; – Ký hợp đồng với người giúp việc gia đình.

Hạn chế của hợp đồng lao động miệng là bắt buộc cả hai bên phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản; với hình thức hợp đồng bằng văn bản, các bên sẽ tăng cường cam kết thực hiện nghĩa vụ của các bên và tránh “lộn xộn”. Các quy định hiện hành được sao chép, người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản – Luật sư Pan Chengqing thuộc Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365