Điều kiện để công chức được mua nhà ở xã hội là gì?

Luật sư tư vấn – Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014 quy định, nhà ở xã hội là nhà ở của các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở của nhà nước. Điều 49 và Điều 7 quy định cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Không có quyền mua, thuê, thuê mua nhà ở. Nhà ở xã hội không được hưởng bất kỳ hình thức chính sách hỗ trợ nào về nhà ở, đất ở tại nơi đang sinh sống, học tập, sở hữu nhà ở mà diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn diện tích nhà ở tối thiểu của cả nước b. Phải đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp có nhà ở xã hội, nếu không có hộ khẩu thường trú thì phải đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên tại tỉnh, thành phố.

c) Theo quy định của Luật thuế thu nhập thì không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì gia đình nghèo hoặc cận nghèo phải là gia đình nghèo hoặc cận nghèo.

Hồ sơ

Theo Nghị định số 100/2015 / Điều 22 của NĐ-CP, để mua nhà ở xã hội phải có những giấy tờ sau: – Hồ sơ xác nhận đối tượng: giấy xác nhận của cơ sở, tổ chức hoạt động đối tượng. Và các giấy tờ về nhà ở chứng minh điều kiện sống: -a) Trường hợp đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý và đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bạn cần cung cấp bản sao công chứng nhà ở thường trú Cần sinh sống tại khu vực hoặc làm hộ khẩu tập thể;

b) Đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê nếu bạn đã mua hộ quy định tại khoản a điều này và không có hộ khẩu thường trú Quyền mua nhà ở xã hội, bạn cần cung cấp bản sao có chứng thực đăng ký tạm trú; bản sao công chứng hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên cho đến khi có yêu cầu hoặc vô thời hạn và xác nhận (hoặc chứng minh) xã hội. Thanh toán phí bảo hiểm. Mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do mình đăng ký bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp đối tượng làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện của tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà đóng bảo hiểm tại nơi đăng ký trụ sở thì phải có giấy xác nhận của cơ sở đó. Đơn vị nơi đóng trụ sở chính đóng bảo hiểm.

Giấy xác nhận thu nhập như sau: đơn vị, đơn vị xác nhận thu nhập không đủ tiêu chuẩn thì phải nộp thuế thu nhập thông thường theo luật định. Thuế thu nhập cá nhân.

Nếu anh ta sở hữu một ngôi nhà, thì diện tích nhà trung bình mỗi người dưới 10 mét vuông. -Thủ tục – Quý khách nộp hồ sơ trên cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Sau khi phân loại đầy đủ hồ sơ đăng ký của các đối tượng được yêu cầu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội có trách nhiệm kiểm tra từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với quy định về đối tượng và điều kiện. Theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết của Bộ Xây dựng, danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trong phạm vi dự án đã được lập. Tôi là một nhà đầu tư.

Tiếp theo, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên (căn cứ vào điểm số). Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP, xác minh với Bộ Xây dựng địa phương nơi có dự án để loại đối tượng mua, lưu ý việc cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội kể từ ngày nhận được danh sách. Sau 15 ngày làm việc, nếu Bộ Xây dựng không có ý kiến, chủ đầu tư sẽ thông báo cho bên phản đối việc mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án, chấp nhận và ký hợp đồng.

Đối với mỗi gia đình có nhu cầu mua nhà ở xã hội, một cá nhân chỉ được nộp một hồ sơ đăng ký dự án (nếu dự án chưa có vốn, nếu để bán nhà ở thì chủ đầu tư nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ để mong Người đã nộp hồ sơ trong một dự án khác.)

Luật sư Vũ Tiến Vinh Công ty Luật Bảo An tại Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365