Xóa sổ hộ khẩu bằng giấy người dân sẽ được lợi gì?

Xóa sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì công an quản lý cư trú như thế nào?

Trả lời của Bộ Công an

Sổ đăng ký hộ khẩu thay thế phương thức quản lý cư trú, sổ tạm trú được thay thế bằng quản lý số CMND cá nhân, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu cư trú sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt hồ sơ căn cước công dân Giảm các loại phí hiện hành mà cá nhân và doanh nghiệp phải nộp trong quá trình nộp hồ sơ. Thực hiện các thủ tục hành chính Công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan sẽ không cần xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, được sử dụng trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua số CMND cá nhân. Bằng cách quản lý cư trú thông qua mã số CMND, người dân sẽ được cập nhật và sử dụng thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải quyết thủ tục hành chính sẽ thay thế việc xuất trình hoặc nộp bản sao giấy tờ căn cước công dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí nhân sự và thời gian đi lại, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân.

Khi công an xóa sổ hộ khẩu và sổ tạm trú, họ sẽ quản lý quốc tịch của họ thông qua số ID cá nhân và dựa trên dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi tham gia giao dịch, công dân thể hiện quyền công dân (kèm theo thông tin số CMND) để các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm xác minh, đối chiếu thông tin cư trú. . Công dân được cung cấp thông tin có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân không phải xuất trình giấy chứng nhận cư trú.

Ngoài ra, khi bắt tay vào xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Công an sẽ nghiên cứu xây dựng và sử dụng nhiều dạng thông tin cơ sở dữ liệu đảm bảo tính lưu động, liên tục, dễ truy cập, sử dụng. Mang đến cho cư dân sự tiện lợi lớn nhất.

Trong quá trình chuẩn bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, Bộ Công an đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ. . Do đó, cơ quan nhà nước sẽ hạn chế các thủ tục hành chính yêu cầu chứng minh nơi cư trú và hạn chế các thủ tục hành chính yêu cầu chứng minh nơi cư trú để chỉnh sửa. Sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với các quy định của pháp luật này. Mã định danh cá nhân dùng để xác định thông tin cá nhân và thông tin cư trú, khi thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan nhà nước không được yêu cầu người dân nộp các giấy tờ khác để xác nhận quyền cư trú.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365