Tại sao con tôi luôn phải đóng học phí tiểu học?

Mới đây, Bộ GD & ĐT đưa ra lộ trình tăng học phí bậc tiểu học, hiểu như thế nào là đúng? -Tư vấn pháp luật – Theo Điều 61, khoản 2 của Hiến pháp năm 2013, giáo dục bắt buộc là giáo dục bắt buộc, nhà nước không thu học phí. – Theo Điều 99 Khoản 3 Bộ Giáo dục Theo Luật năm 2019, học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí. Ở những vùng thiếu trường công lập, học sinh tiểu học ở các cơ sở giáo dục tư thục được nhà nước hỗ trợ đóng học phí và mức tài trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Theo quy định tại Điều 99, khoản 6, điểm d của Luật Giáo dục năm 2019, các cơ sở giáo dục tư thục được chủ động quy định mức học phí và các phí dịch vụ khác để đảm bảo bù đắp chi phí và cung cấp hợp lý. Công khai chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo và chi phí phát sinh trong các dự án xây dựng trường học, công bố từng khóa học, cấp học, năm học theo quy định của pháp luật. Theo quy định trên, con bà vẫn phải đóng học phí theo quy định của pháp luật khi theo học tại các trường tiểu học dân lập, học sinh tiểu học chỉ học tại các cơ sở giáo dục công lập thì không phải đóng học phí.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành dự thảo Nghị định quy định mức thu và cơ chế quản lý giáo dục. Chi phí của cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ lấy ý kiến ​​rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chính xác hơn, Điều 18, khoản 1, quy định rằng học sinh tiểu học của trường công lập không phải trả học phí. Khung học phí bậc tiểu học nêu trong dự thảo này được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trên cơ sở này, nhà nước hỗ trợ học phí của học sinh tiểu học và THCS ở các cơ sở giáo dục tư thục …- Vì vậy, nội dung đề án không ảnh hưởng đến học phí của học sinh tiểu học. Các trường công lập tuyệt đối không vi phạm Hiến pháp 2013. Tôi nghĩ có nên tăng học phí các trường tiểu học ngoài công lập hay không, đặc biệt là không tăng học phí ở các cấp học khác, nếu tăng thì căn cứ vào điều kiện thực tế, lấy ý kiến ​​dư luận, chuyên gia và đánh giá của các cơ quan chức năng để đảm bảo nội dung nghị định chính thức phù hợp. thực tế. -Hồ Chí Minh Công ty Luật Phan Thành Hữu

>> Dự thảo nghị định về cơ chế thu và quản lý học phí.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365