Người lái xe công nghệ cao muốn có lương hưu phải làm gì?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 2 (1) Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động là công dân Việt Nam phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các trường hợp sau đây:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

Đối với người làm việc theo hợp đồng lao động, thời hạn ít nhất từ ​​một tháng đến ba tháng. — Chấp hành viên, công chức, viên chức .—— Công nhân viên quốc phòng, công an nhân dân và những người khác trong tổ chức. Thấp.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Công an nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân, hạ sĩ quan nghiệp vụ kỹ thuật nghiệp vụ; Lương nhân viên mật mã như quân nhân.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đặc biệt phục vụ có thời hạn; học viên trường quân sự, sĩ quan, học viên mật khẩu được hưởng sinh hoạt phí .—— Theo quy định “Đi công tác nước ngoài theo hợp đồng Luật Người lao động Việt Nam quy định về hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.

– Doanh nhân, hợp tác xã và giám đốc hợp tác xã hưởng lương .—— Người lao động bán thời gian ở thành phố, cộng đồng, thị trấn .—— Vì vậy, trường hợp người lao động khác không thuộc các đối tượng trên (ví dụ như xe máy Lái xe taxi, bán vé số, nội trợ…) mà muốn hưởng lương hưu sau này thì phải tham gia BHXH không bắt buộc.

Theo Điều 87 Luật BHXH 2014, người lao động đóng lương hưu bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn. Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng, tương đương 154.000 đồng / tháng) và tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở (năm nay là 29,8) triệu đồng. , Hoặc 6,556 triệu đồng mỗi tháng).

Người lao động có thể lựa chọn một trong các hình thức đóng sau: mỗi tháng một lần, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, nhiều năm liền hoặc một năm thiếu

— theo Xã hội Việt Nam Quyết định bảo hiểm số 595 ngày 14 tháng 4 năm 2017 / Điều 1.1 Đoạn 1 Khoản 1 Quy trình ban hành kèm theo QĐ-BHXH, người dân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam nơi cư trú. – Thành phố Hồ Chí Minh Luật sư Đoàn Luật sư TP.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365