Bắc Giang, Bắc Ninh trả lại sản xuất “Niki bình thường” vào ngày 10 tháng 7

Nội dung này được quản lý bởi các nhà lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang gặp nhau trực tuyến với Phó Giám đốc Duke Duke vào ngày 30 tháng 6.

Anh Dương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh, 282 công ty đã đưa đến mô hình sản xuất “vùng xanh” trong các khu công nghiệp trong 45.400 nhân viên (khu vực an toàn). Điều đó có nghĩa là, công nhân được phép sử dụng xe máy hoặc tàu con thoi của công ty và thử nghiệm mỗi tuần một lần. Ứng dụng Công ty phần mềm quản lý công nhân, tái cấu trúc ký túc xá như một ký túc xá thương mại.

— tháng 7, các hoạt động sản xuất của vụ công sở cơ bản trở lại Toàn bộ – – – Tỉnh đã tạo ra sự phục hồi của xã hội địa phương. – Hoạt động kinh tế; 8 nhóm làm việc chuyên môn để đối phó với các vấn đề khác nhau, nơi tập trung sẽ bắt đầu bắt đầu các khu công nghiệp và các hoạt động kinh tế xã hội.

— Giới thiệu về Bắc Ninh, được đặt tại Ủy ban của Ủy ban. Từ tỉnh của Tỉnh RMB, số lượng nhiễm trùng địa phương ít hơn 10 ngày và số trường hợp cộng đồng ít hơn 5 thay đổi hàng ngày. Trường hợp công ty và nhà máy không xem xét lại công ty và nhà máy trong 23 ngày ở Bắc Ninh.

– Bản dịch cơ bản của sự kiểm soát, các nhà lãnh đạo Bắc Ninh cũng nói rằng tỉnh sẽ trở về nhà nước. Cuốn tiểu thuyết và phòng bình thường của thị trấn là 10/7. – – Công nhân trở về công ty sản xuất điện tử của Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Ngọc

977 công ty hiện tại đã trả lại tới 255.000 công nhân. Để làm việc đúng với công nhân, có một hành động an toàn giữa các khu dân cư và doanh nghiệp, và công ty tổ chức công ty cho nhân viên phục vụ mỗi ngày. – Ngoài ra, tỉnh yêu cầu tỉnh. Ngoài ra, các công ty trong Khu công nghiệp cung cấp các khu vực được tổ chức tạm thời cho người lao động tạm thời, và có quyền hưởng nhà máy, hội thảo sản xuất, cung cấp dịch thuật và trả lại. Các khía cạnh của các cam kết đang ở trong nhà máy và ngược lại. Chủ nhà, cửa hàng bao quanh cam kết đã ký, không bán cho công nhân và công nhân hơn 21h … trong tinh thần của “công nhân đang được bảo vệ”. Công nhân và chuyên gia nước ngoài phải kiểm tra một lần một khoảng thời gian 3 ngày. – Bắc Ninh cũng nâng cao các hoạt động của cộng đồng Covid-19, Covid-19 để kiểm soát chặt chẽ sự phòng ngừa động dịch động. Sau khi thí điểm, tỉnh đã triển khai công nhân để lấy mẫu thử nghiệm kinh doanh.

— Đạo diễn Cuộc họp của Vũ Đức Vịt chỉ ra rằng ngành công nghiệp được gọi là cộng đồng tuyệt đối và an ninh kinh doanh hoàn toàn, “nơi để làm”. “Ở đó Là một bản dịch phải vẽ bài học. Từng bước, không có sự an toàn, không dịch vào các khu công nghiệp, “tay nói. – Bộ trưởng Chuyên gia .— Thêm để đảm bảo an toàn cho các khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp, bằng cử nhân, Nano và Bắc Giang phải quản lý một số hoạt động sản xuất và đàm phán về thị trường dân số; tiếp tục xem xét các loại dịch vụ, hoạt động của các chức năng.

— MP Minh.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365