Nếu người mua xe gây ra tai nạn, tôi có phải bồi thường không?

Xin lỗi, tôi có nên cùng chịu trách nhiệm bồi thường không?

Tư vấn

Vì khoản vay mua ô tô, bạn và bạn của bạn đã hình thành hợp đồng cho vay, vì theo Bộ luật Dân sự 494 2015, thỏa thuận thế chấp là một thỏa thuận giữa hai bên. Khi bạn ký hợp đồng vay mua ô tô, bạn sẽ đưa cho bạn bè để sở hữu và sử dụng nó.

Ô tô là một trong những nguồn nguy hiểm nhất của xe cơ giới. Theo Điều 601, Khoản 1 của Bộ luật Dân sự.

— Theo Điều 601, Khoản 2, Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu của một nguồn nguy hiểm cực đoan phải bồi thường cho sự nguy hiểm cực độ của thiệt hại do nguồn đó gây ra. Nếu chủ sở hữu đã chuyển chiếc xe cho người khác sở hữu và sử dụng nó, người đó phải sửa chữa thiệt hại trừ khi có thỏa thuận khác.

Bạn giao chiếc xe cho một người khác đã được giao quyền sử dụng và giành được chiếc xe của anh ta cho việc này. Vì những quyền này, người bạn gây ra tai nạn, chủ xe không chịu trách nhiệm bồi thường.

– trừ khi trường bạn chấp nhận chuyển trách nhiệm xe ô tô cho người khác. Thiệt hại (trên thực tế, khả năng này hiếm khi xảy ra), nếu không, bạn bè của bạn phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại gây ra.

Luật sư của Pharaoh Hà Nội Van Ping Bau Ngok Công ty luật

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365