Có phải trẻ em được thừa hưởng nhiều di sản hơn con riêng?

Sau cái chết của người cha, người mẹ được thừa hưởng một lượng thừa kế đáng kể từ người mẹ nuôi. Tôi có hai con, tôi và con riêng, và chồng tôi. Trong trường hợp mẹ tôi chết trong di chúc, tài sản được chia cho tôi và anh trai tôi như thế nào? Nếu tôi có thể chấp nhận nó, cha tôi có thể được phép chia sẻ tài sản này không?

Luật sư

Theo Điều 43 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tài sản được thừa kế riêng và chỉ có tài sản riêng của vợ chồng được đưa ra tại thời điểm kết hôn. Do đó, tài sản mà mẹ thừa kế từ mẹ nuôi là tài sản riêng của mẹ, không phải là tài sản chung của vợ chồng.

Có hai phương thức thừa kế: thừa kế và thừa kế theo luật định. -Nếu mẹ bạn lập di chúc, việc phân chia tài sản (được thừa kế bởi mẹ nuôi) sẽ do bà quyết định. Tuy nhiên, nếu mẹ bạn không để những người sau sẵn sàng thừa kế, luật pháp vẫn cho phép họ thừa kế: con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con trưởng thành không thể làm việc.

Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Nếu họ không có quyền thừa kế quyền thừa kế từ người lập di chúc hoặc không được hưởng quyền thừa kế, thì họ luôn có quyền có được quyền thừa kế hai phần ba lợi ích của người thừa kế hợp pháp, trừ khi theo luật định. 644 Bộ luật Dân sự 2015 .

Việc thừa kế được thực hiện theo quy định của pháp luật trong các trường hợp sau: ruột, di chúc bất hợp pháp, người thừa kế đã chết trước hoặc cùng lúc với người lập di chúc; khi thừa kế được mở, sẽ không còn tổ chức nào được hưởng quyền thừa kế dựa trên di chúc Và tổ chức, những người thừa kế không có ý định thừa kế hoặc từ chối thừa kế.

Theo quy định của “Luật dân sự 651” năm 2015, những người thừa kế được chia theo thứ tự kế thừa theo luật:

– Hàng đầu tiên: vợ / chồng của người quá cố, cha đẻ, mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ nuôi, con nuôi và con nuôi … Dòng – Dòng thứ hai: ông nội của cha, bà của cha, bà của mẹ, bà ngoại, chị ruột, anh trai của người quá cố, cháu của người quá cố, bao gồm ông bà của cha đã chết, ông bà của cha, ông bà của mẹ. Chú, chú, chú, dì, dì …

Theo luật này, những người thừa kế cùng cấp cũng được hưởng quyền thừa kế như nhau. Nếu nguyên nhân cái chết của người thừa kế không còn tồn tại, người thừa kế tiếp theo quyền thừa kế chỉ có được quyền thừa kế, không có quyền thừa kế và không đủ điều kiện hoặc từ chối chấp nhận quyền thừa kế.

Trong trường hợp này, bạn và anh trai cùng cha khác mẹ của bạn được thừa kế từ người đầu tiên, vì vậy sẽ không có sự khác biệt trong việc phân chia thừa kế. Nếu thừa kế mẹ vẫn còn mở khi thừa kế được mở, theo luật, tài sản sẽ được chia đều cho những người thừa kế chung. Phần nội dung này cũng áp dụng cho phần tài sản chung của bố mẹ bạn.

Luật sư, Maître Phạm Thanh Bình Văn phòng Luật sư, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365