Quy tắc mới để xin trợ cấp thất nghiệp

Tuy nhiên, trong quá trình này, bạn phải trình bày bản gốc cho mục đích lưu trữ. Đây là quy định mới được mô tả trong Nghị định số 61/2020 / ND-CP có hiệu lực vào ngày 15 tháng 7, trong khi quy tắc cũ là nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Theo Nghị định số 61/2020 / ND-CP, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

1. Đề xuất trợ cấp thất nghiệp;

2. Cẩm nang bảo hiểm xã hội và bản gốc hoặc chứng nhận Bản sao hoặc bản gốc được sử dụng như một tài liệu đính kèm để so sánh một trong những tài liệu chứng minh hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động:

1. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã được ký kết dựa trên hợp đồng lao động. Quyết định từ chức. Quyết định sa thải.

d. Quyết định sa thải kỷ luật .

e. Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động xác nhận rằng nó chứa thông tin cụ thể về người lao động, loại hợp đồng lao động đã ký, lý do và thời gian chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu nhân viên là một cá nhân, một chứng chỉ do cơ quan công quyền có thẩm quyền cấp, dựa trên giấy chứng nhận, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã bị phá sản, phá sản hoặc quyết định sa thải, miễn nhiệm chức vụ hoặc miễn nhiệm chức vụ được chỉ định. Quản lý kinh doanh, quản lý hợp tác xã. Nếu chủ lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền bởi người đại diện theo pháp luật và người lao động không có tài liệu để chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động, hãy theo dõi. Vui lòng thực hiện các bước sau:

– Bộ Lao động, Chiến tranh và Xã hội hoặc Sở An sinh Xã hội tỉnh gửi yêu cầu bằng văn bản đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận rằng chủ lao động không có đại diện. Luật hoặc người được ủy quyền bởi người đại diện theo pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, đồn cảnh sát và chính quyền địa phương nơi sử dụng lao động sử dụng lao động tại trụ sở của họ, và phải xác minh nội dung của đơn vị sử dụng lao động mà không có bất kỳ đại diện pháp lý nào. Bất kỳ người nào được ủy quyền bởi người hoặc người đại diện theo pháp luật .

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi thư trả lời cho Bộ Lao động, Người khuyết tật và Xã hội và Bộ An sinh Xã hội của tỉnh, liên quan đến nội dung của đơn vị sử dụng lao động, nhưng không có đại diện pháp lý hoặc pháp lý Bất cứ ai được người đại diện ủy quyền sẽ nhận được văn bản xác nhận từ Bộ Lao động – Bộ Khuyết tật và Xã hội hoặc Bộ An sinh Xã hội trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. — I. Hợp đồng lao động thời vụ hoặc công việc cụ thể kéo dài trong 3 tháng và ít nhất 12 tháng. Theo Điều 49 của Luật Việc làm 2013, người lao động đã nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi họ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động, nhưng trong các trường hợp sau: người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động vi phạm pháp luật, nhận lương hưu hàng tháng và trợ cấp thất nghiệp, đồng thời, theo Điều 49 của Luật Việc làm 2013, người lao động trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp có quyền nhận trợ cấp thất nghiệp khi họ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây . :

2. Trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động, khoản thanh toán bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên đã được thanh toán trong vòng 24 tháng; thời hạn của hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động là không quyết định; hoặc hợp đồng lao động hoặc thời hạn cố định Hợp đồng lao động, trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, phí bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên đã được thanh toán cho các hợp đồng lao động thời vụ hoặc một số công việc nhất định kéo dài 3 tháng. Chưa đầy 12 tháng tuổi 3. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp nộp cho Trung tâm dịch vụ việc làm khi cần thiết 4. Không thể tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp, nhưng các trường hợp sau đây Ngoại trừ: nghĩa vụ quân sự, cảnh sát, học đủ 12 tháng trở lên, tuân thủ quyết định gửi biện pháp đến trung tâm phục hồi chức năng, cơ sở giáo dục bắt buộc, trung tâm cai nghiện bắt buộc; giam giữ, 5. định cư ở nước ngoài, làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng .– – 6. Tử vong. >>>> Nội dung Nghị định số 61/2020 / ND-CP .

Ngọc Hy

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365