Từ ngày 1 tháng 7, người nộp thuế có 3 quyền bổ sung

Các quyền mới bao gồm:

1. Không xử phạt vi phạm luật thuế hành chính, không tính lãi quá hạn đối với các trường hợp được nộp bởi người nộp thuế theo tài liệu hướng dẫn và không xử lý các cơ quan ra quyết định và cơ quan công quyền có thẩm quyền để xác định người nộp thuế phán quyết. Nghĩa vụ thuế của anh.

2. Theo luật này và “Luật giao dịch điện tử”, hãy tìm, xem và in tất cả các tài liệu điện tử mà bạn đã gửi đến trang web của cơ quan thuế.

3. Tài liệu điện tử cho các giao dịch với chính quyền thuế và các tổ chức, tổ chức có liên quan.

Ngoài các quyền mới nêu trên, theo luật cũ, các quyền khác của người nộp thuế vẫn như vậy. Cụ thể:

1. Chấp nhận hỗ trợ và tư vấn về thuế, cung cấp thông tin và tài liệu để thực hiện nghĩa vụ và lợi ích về thuế. Trong quá trình kiểm tra, rà soát, nhận tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế của cơ quan chức năng.

3. Yêu cầu cơ quan thuế giải thích việc tính toán và đánh giá thuế, các yêu cầu về chuyên môn về số lượng, chất lượng và chủng loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

4. Giữ bí mật thông tin, nhưng thông tin phải được cung cấp cho cơ quan công quyền có thẩm quyền hoặc thông tin thuế công được cung cấp theo các yêu cầu sau đây không bao gồm luật pháp.

5. Theo luật thuế, tận dụng lợi ích thuế và hoàn thuế, hiểu rõ thời gian xử lý hoàn thuế, số tiền thuế không hoàn lại và cơ sở pháp lý của số tiền thuế không hoàn lại.

6. Ký hợp đồng với một tổ chức cung cấp dịch vụ thủ tục thuế và cơ quan chương trình sẽ cung cấp dịch vụ của cơ quan thuế và xử lý các thủ tục hải quan.

7. Nhận quyết định xử lý thuế, kiểm soát thuế và chứng từ kiểm tra, yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý thuế, giữ nguyên ý kiến ​​trong hồ sơ kiểm tra thuế và kiểm tra thuế, sau khi chấp nhận thu thuế và quản lý thuế, chấp nhận kiểm tra thuế, kiểm tra thuế và Các kết luận bằng văn bản của quyết định xử lý thuế. -8. Chấp nhận thiệt hại từ các tổ chức thu thuế hoặc nhân viên thu thuế theo quy định của pháp luật.

9. Yêu cầu cơ quan thuế xác nhận có thực hiện nghĩa vụ thuế hay không. 10. 10. Kháng cáo và hành động pháp lý vi phạm các quyết định hành chính và các vấn đề hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. -11. Theo “Luật giải thể”, lên án hành vi vi phạm của các quan chức quản lý thuế và các tổ chức, cá nhân khác. – Luật quản lý tài khóa 2019 đã thay thế luật quản lý thuế năm 2006 (sửa đổi và hoàn thành). –Cơ Hy

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365