Đăng ký 15 ngày trước khi đóng

Trả lời: Theo các quy định điều chỉnh việc thực thi luật công ty, công ty của bạn có quyền tạm thời đình chỉ hoạt động để củng cố tổ chức hoặc chuẩn bị cho hoạt động tốt hơn. — Tuy nhiên, thông qua việc thực hiện Nghị định số 22 về luật công ty, khi công ty được đăng ký, công ty bị đình chỉ phải thông báo cho văn phòng đăng ký doanh nghiệp tỉnh và cục thuế nơi công ty được đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi đình chỉ.

Thông báo phải ghi rõ tên công ty, số đăng ký công ty, ngày phát hành đăng ký công ty, địa chỉ trụ sở chính, bộ phận hoạt động, thời gian đình chỉ, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, tên đầy đủ, số ID, công ty Đại diện pháp lý. Thông báo phải kèm theo quyết định và biên bản họp của thành viên công ty.

Thạc sĩ Phan Thanh Bình, Văn phòng luật sư Honghe, số 8 Đinh’en Gang, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365