Bồi thường đất dựa trên dân số hay diện tích?

Khu vực của tôi sắp được bồi thường, vậy tôi có muốn hỏi khi nào việc bồi thường giải phóng mặt bằng được dựa trên các nguyên tắc đền bù nhân khẩu học hay khu vực không?

Ví dụ, có hai đứa trẻ trong gia đình tôi. Diện tích là 100 mét vuông, nhưng ngôi nhà bên cạnh có 6 người sống trên 40 mét vuông đất. Nhà nào có thể được bồi thường cao nhất?

Tư vấn

Theo Luật Đất đai năm 2013, quyền của người sử dụng đất khi đất nước thu hồi đất phụ thuộc vào các yếu tố yếu. Các yếu tố như vị trí, diện tích đất có được, nguồn, sử dụng hiện tại, tài sản đất, v.v … Số người sống trên đất không phải là một yếu tố trong số lượng lớn các gia đình. Gia đình có ít thành viên được bồi thường nhiều hơn. Tuy nhiên, nhà nước có chính sách hỗ trợ để cung cấp an sinh xã hội cho các gia đình có dân số lớn khi họ sở hữu đất đai. Chính xác hơn: -Bài 26 của Luật Đất đai quy định thời gian để nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng và an ninh, vì sự phát triển kinh tế và xã hội của nhà nước và công chúng, nhà nước sẽ bồi thường cho người sử dụng đất, hỗ trợ và Vị trí. Điều 79 của Luật Đất đai phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Khi gia đình và cá nhân không có đất hoặc nhà khác ở thành phố, vùng hoặc thị trấn, tiểu bang nơi đất khai hoang được bù đắp bằng đất ở hoặc nhà ở, nếu không có yêu cầu bồi thường đất hoặc nhà ở , Nhà nước sẽ trả tiền bồi thường bằng tiền mặt, nếu đất hoặc nhà vẫn ở trong đô thị, khu vực hoặc tiểu bang nơi đất được thu hồi, tiền bồi thường sẽ bằng tiền mặt. Đối với những khu vực có quỹ đất thuận lợi, việc đền bù đất thổ cư sẽ được xem xét.

Nếu đất của đất nước liên quan đến nhà ở được thu hồi, không có gia đình và cá nhân nào ở những nơi khác phải di dời và không đủ điều kiện nhận nhà ở bồi thường đất. Về quyền cư trú, nhà nước bán, cho thuê, cho thuê hoặc giao đất ở và thu phí sử dụng đất.

Điều 83 của “Luật đất đai” về nhà nước nhằm hỗ trợ thu hồi các quy định về đất đai bao gồm: – a) Hỗ trợ ổn định Đời sống và sản xuất;

b) Trong trường hợp thu hồi đất nông nghiệp từ các gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đào tạo, thay đổi công việc và tìm việc làm, thu hồi đất thổ cư và di dời hộ gia đình hoặc cá nhân Cung cấp các hoạt động và dịch vụ;

c) Hỗ trợ tái định cư, được sử dụng để thu hồi đất thổ cư từ các gia đình và cá nhân phải di dời bởi người Việt sống ở nước ngoài;

d) Hỗ trợ khác.

Mỗi Số tiền hỗ trợ cụ thể được tính theo phương pháp hỗ trợ của chủ hộ (mỗi gia đình sẽ nhận được cùng một khoản tiền, bất kể số lượng trợ giúp (tiền thưởng), v.v.) được chuyển trước) hoặc tùy thuộc vào số lượng gia đình (như hỗ trợ lương thực, cuộc sống ổn định) Chờ đợi). Hỗ trợ dựa trên nhân khẩu học sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho các gia đình có dân số lớn hơn.

Do đó, theo các quy định nêu trên, sẽ có nhiều khoản bồi thường hơn cho các gia đình có thêm đất. . Các gia đình có dân số lớn hơn chỉ có thể nhận thêm trợ giúp trong một số danh mục nhất định.

Luật sư của Công ty Luật Vũ Tiên Vinh Bảo An tại Hà Nội.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365