Từ ngày 5/8 trở đi, cảnh sát chỉ dừng xe trong 4 trường hợp

Đầu tiên, cảnh sát giao thông tiến hành điều tra trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện và thiết bị kỹ thuật để phát hiện và ghi lại các vi phạm giao thông và các vi phạm khác. — Trong trường hợp thứ hai, cảnh sát sẽ thực hiện lệnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổng số kế hoạch kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối tượng. .

Khi người đứng đầu hoặc phó trưởng cơ quan điều tra đưa ra yêu cầu bằng văn bản, trường hợp thứ ba được ủy quyền để đậu. Yêu cầu bằng văn bản của cơ quan chức năng có liên quan liên quan đến việc dừng phương tiện vận chuyển để kiểm soát các dịch vụ an ninh và trật tự, ngăn ngừa và chống lại tội phạm và các hành vi xâm phạm khác. -Các yêu cầu cần thiết phải chỉ ra thời gian, lộ trình, dừng phương tiện để điều khiển, thao tác và buộc người tham gia hợp tác.

Cuối cùng, cảnh sát giao thông đã nhận được nó. Thông tin, ý kiến, đề xuất và tuyên bố về các tổ chức và cá nhân vi phạm các hành động pháp lý của người và phương tiện giao thông đường bộ là phù hợp với các quy định hiện hành, theo thông báo 01/2016 / TT-BCA. Đây là “tổ chức tuần tra để thực hiện kế hoạch, kiểm soát và xử lý các hành vi xâm phạm, đảm bảo trật tự giao thông và sự an toàn của người đứng đầu bộ phận kiểm soát giao thông đường bộ và cảnh sát giao thông. Sở hoặc sở cảnh sát khu vực trở lên”.

Thông báo số 65/2020 yêu cầu cảnh sát giao thông phải túc trực khi đỗ xe, và điều khiển phương tiện phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: an toàn, theo luật pháp và không được can thiệp vào các hoạt động giao thông. — -Khi điều khiển trên đường cao tốc, trước đội cảnh sát giao thông, theo hướng thiết bị điều khiển phương tiện theo quy định của luật đường bộ, trước mặt đội cảnh sát giao thông ký tên 245a “lái xe chậm” hoặc ký tên 245b (với Có đường cho đi lại) biển báo

Khi đỗ xe, đường cao tốc và cảnh sát không thể điều khiển phương tiện. Tai nạn giao thông tại điểm bắt đầu và điểm cuối của đường cao tốc chỉ trong khu vực thu phí.

Thông tư số 65/2020 sẽ thay thế Thông tư số 8/8 Thông tin số 01/2016 / TT-BCA.

NgọcHỷ

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365