Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0%

VIP cung cấp lãi suất thẻ tín dụng thị trường thấp 15% mỗi năm. Lãi suất phí thẻ tín dụng được tính bằng cách chia cho Bit theo loại giao dịch. Đối với giao dịch tạm ứng tiền mặt, tiền lãi được tính từ ngày khách hàng hoàn thành giao dịch cho đến ngày khi tổng giá trị của giao dịch được thanh toán.

Đối với việc mua và giao dịch các dịch vụ bán hàng hóa, lãi suất và thời gian giao dịch của khách hàng sẽ được ước tính dựa trên giá trị giao dịch mỗi ngày. Nếu khách hàng thanh toán toàn bộ giá trị của giao dịch trong thời gian thanh toán được nêu trong bảng sao kê, tài khoản thẻ sẽ được miễn lãi suất bằng 0% lãi suất.

Với thẻ tín dụng của Havana, khách hàng có thể được hưởng tới 45 ngày miễn lãi khi mua và bán hàng hóa và dịch vụ. Số ngày miễn lãi thực tế phụ thuộc vào thời gian khách hàng hoàn thành giao dịch. Ngày sao kê càng muộn, ngày miễn lãi càng dài.

Nếu bạn thanh toán đầy đủ trong thông báo hoặc vào hoặc trước ngày đáo hạn và mua hàng vào ngày đầu tiên của chu kỳ, khách hàng sẽ được miễn lãi -45 ngày trong tuyên bố tiếp theo.

Để tránh lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng, xin lưu ý: Chỉ sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng hóa và dịch vụ, và không được phép ứng trước tiền và thanh toán đầy đủ cho tất cả các giao dịch mua trong phạm vi này trong thời hạn thanh toán do ngân hàng chỉ định.

(Nguồn: VIP)

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365