Tôi có thể nhận được yêu cầu bảo hiểm lặp đi lặp lại?

Tôi trả cùng số tiền bảo hiểm y tế, tôi có thể được hoàn trả cho cùng số tiền đó không?

Tư vấn

Theo Quyết định số 595 ngày 14 tháng 4 / Điều 17, Điều 7 của QĐ-BHXH, vào tháng 4 năm 2017 tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nếu một người cũng là một phần của nhiều bảo hiểm y tế khác nhau Theo chủ đề, cô phải trả phí bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự của các chủ đề được đề cập trong bài viết này.

Theo Điều 20, những người tham gia bảo hiểm y tế gia đình sẽ được hoàn trả các chi phí. Nếu người tham gia nhận được thẻ bảo hiểm y tế, họ sẽ nhận được phí bảo hiểm y tế. Theo nhóm mục tiêu mới, giá trị của thẻ được phát hành trước đó sẽ bị giảm. Số tiền hoàn trả được tính dựa trên mức thanh toán bảo hiểm y tế và thời gian thanh toán, nhưng thẻ không được sử dụng. – Tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế do nhóm phát hành có hiệu lực, nhưng thời điểm thẻ không được sử dụng để thanh toán.

Thế là, Thu Liên mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Theo gia đình đến nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để hoàn tất thủ tục hoàn trả phí bảo hiểm y tế đã được thanh toán nhưng chưa được sử dụng theo luật định.

Phạm luật sư Thanh Hữu

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365