Là một dấu không hợp pháp sẽ hợp pháp?

Có phải người mẹ đã viết nó dưới dạng di chúc? -Tran Danh Thắng-Trả lời: -Bài 653 và 655 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định rằng không có di chúc bằng văn bản. Các nhân chứng như sau: người lập di chúc phải soạn thảo và ký vào di chúc. Nội dung của văn bản sẽ phải ghi rõ:

– ngày, tháng và năm của di chúc;

– tên đầy đủ và nơi cư trú của người lập di chúc;

– tên của người sẽ được hưởng lợi từ thừa kế, tên của tổ chức, Tên, hoặc xác định rõ các điều kiện để các cá nhân và tổ chức kế thừa được hưởng lợi từ thừa kế;

– Nơi thừa kế và thừa kế;

– Việc bổ nhiệm người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ ….

-Vì vậy, những dòng viết của mẹ bạn có nội dung để lại tất cả tài sản của mẹ cho chị gái bạn. Hãy nghĩ về nó như mong muốn của mẹ bạn trước khi chết. Tuy nhiên, dựa trên thông tin bạn cung cấp, những gì mẹ bạn viết không đáp ứng các yêu cầu của Luật Di chúc. Do đó, tài liệu do mẹ bạn viết không có cơ sở để coi đó là di chúc, cũng không thể sử dụng nó làm cơ sở pháp lý cho việc phân chia tài sản thừa kế.

Thạc sĩ, Công ty luật Fan Qingping, Baoenguo, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365