Ngành nào sẽ bị cấm hoạt động vào năm 2021?

Luật sư:

Theo Điều 6 của Luật Đầu tư năm 2020, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, đầu tư thương mại trong 8 tình huống sau đây đều bị cấm. .

2. Buôn bán hóa chất và khoáng sản được quy định trong Phụ lục II của luật .

3. Buôn bán thực vật hoang dã và mẫu vật “thu hoạch tự nhiên” được quy định trong Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài có nguy cơ tuyệt chủng Và thực vật, theo Phụ lục III của luật, các mẫu vật quý hiếm, quý và nguy cấp của thực vật rừng, động vật và động vật thủy sinh nguy cấp.

4. Kinh doanh mại dâm

5. Mua và 6. Bán các hoạt động thương mại liên quan đến sinh sản vô tính của con người. — 7. Giao dịch pháo.

8. Dịch vụ đòi nợ cho thuê.

Về mặt phân tích, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc và y tế, điều tra tội phạm, bảo vệ an toàn và quốc phòng, việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm được đề cập trong các trường hợp 1, 2 và 3 nêu trên đều tuân thủ các quy định của chính phủ. Do đó, so với các quy định hiện hành, Luật Đầu tư năm 2020 đã bổ sung hai trường hợp hoạt động bị cấm. Đầu tư thương mại là kinh doanh pháo và dịch vụ đòi nợ.

Luật mới cũng làm rõ và nghiêm cấm hơn các hoạt động đầu tư và thương mại liên quan đến con người (nghĩa là việc bán xác người và thai nhi đều bị cấm). )

Luật Đầu tư năm 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014-Phạm Thanh Hữu, luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365