Có thể hoàn trả bảo hiểm y tế trùng lặp?

Tôi trả cùng số tiền bảo hiểm y tế, tôi có thể được hoàn trả cho cùng một khoản chi phí không?

Tư vấn

Theo Quyết định số 595 ngày 14 tháng 4 / Điều 17 Điều 7 của QĐ-BHXH, trong bảo hiểm xã hội Việt Nam, vào tháng 4 năm 2017, nếu một người thuộc nhiều người tham gia bảo hiểm y tế Các đối tượng khác nhau phải trả phí bảo hiểm y tế cho đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự của các đối tượng được đề cập trong bài viết này.

Theo Điều 20, những người tham gia bảo hiểm y tế gia đình sẽ được hoàn trả từ khoản thanh toán của họ. Nếu thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia, một khoản bảo hiểm y tế nhất định sẽ được trả. Theo nhóm mục tiêu mới, giá trị của các thẻ được phát hành trước đó sẽ giảm.

Số tiền hoàn trả được tính dựa trên mức thanh toán bảo hiểm y tế và thời gian thanh toán, nhưng thẻ không được sử dụng. — Kể từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế do nhóm phát hành có hiệu lực, hãy tính thời gian thanh toán mà không cần sử dụng thẻ.

Thế là, Thu Liên mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Theo gia đình đến nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để hoàn tất thủ tục. Hoàn trả phí bảo hiểm y tế đã được thanh toán nhưng chưa được sử dụng theo quy định của pháp luật.

Luật sư Fan Fanhuan, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365