Những công ty nào sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế thu nhập năm 2021?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 14 Luật Thuế Doanh nghiệp 2008 và Điều 75 Khoản 4 Điểm b Luật Đầu tư năm 2020 bắt đầu từ ngày 01/01/2021 sẽ nộp các trường hợp sau. Về miễn thuế, giảm thuế doanh nghiệp:

1. Công ty thành lập mới do dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, thuộc khu kinh tế, khu công nghệ cao; 2. Doanh nghiệp thành lập mới trong các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đặc biệt quan trọng của quốc gia, sản xuất sản phẩm phần mềm; giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và Doanh nghiệp mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực khác được miễn thuế thì thời gian miễn thuế tối đa là 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp và thời gian miễn thuế tối đa là 9 năm trong năm tiếp theo.

2. Đối với các dự án đầu tư có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế, xã hội được Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn thuế trong thời hạn 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong thời hạn không quá 13 năm. Tiếp tục .. 3. Doanh nghiệp mới thành lập trong khuôn khổ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được miễn thuế tối đa hai năm, giảm từ 50% đến bốn năm số thuế phải nộp. — Thời gian miễn thuế, giảm thuế nêu trên được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế. Nếu công ty không có thu nhập chịu thuế trong vòng ba năm đầu kinh doanh thì thời gian miễn thuế, giảm thuế bắt đầu từ năm thứ tư kể từ năm đầu tiên có doanh thu. So với các quy định hiện hành, Luật Đầu tư năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) đã bổ sung thêm các trường hợp miễn ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư có ảnh hưởng và miễn giảm thuế doanh nghiệp. Rất thích hợp để phát triển kinh tế xã hội. Bao gồm:

– Các dự án đầu tư vào cơ sở mới (bao gồm cả dự án mở rộng cơ sở mới), trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3 nghìn tỷ đồng trở lên, ít nhất được thanh toán từ nửa cuối năm Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 1.000 tỷ đồng hoặc ngày chấp thuận chủ trương đầu tư; Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.

– Dự án đầu tư công thương nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng Từ đồng Việt Nam trở lên nộp ít nhất 10 nghìn tỷ đồng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư trong 03 năm.

Pan Fan Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365