Tôi có thể bán vàng miếng ở đâu?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 24/2012 / NĐ-CP, tổ chức, cá nhân chỉ được mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng, công ty ngân hàng. Nhà nước đã cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Do đó, bạn không được phép bán vàng miếng tại các tiệm vàng chưa được phép kinh doanh mua bán vàng miếng. -Để đảm bảo việc mua bán vàng miếng hợp pháp, bạn phải bán ở những nơi được Ngân hàng Quốc gia cho phép (theo danh sách do Ngân hàng Quốc gia công bố; hoặc yêu cầu họ cung cấp giấy phép được phép. Trước khi bán, bạn hãy mua bán vàng miếng …).

Nếu mua bán vàng miếng vi phạm quy định trên sẽ bị phạt cảnh cáo, vi phạm nhiều lần có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến năm 2000 đồng theo quy định tại Điều 24 Khoản 2a Nghị định 88/2019 / NĐ-CP 10 nghìn đồng tiền phạt. Nhẫn, bông tai, dây chuyền và mặt dây chuyền được phép mua bán tại các tiệm vàng mà không bị coi là vi phạm các quy định trên.

Luật sư Pan Fan Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365