Những công ty nào sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế thu nhập năm 2021?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 14 Luật Thuế Doanh nghiệp 2008 và Điều 75 Điểm b Luật Đầu tư năm 2020 thì các trường hợp sau sẽ được nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 01/01/2021. Về miễn thuế, giảm thuế doanh nghiệp:

1. Ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, doanh nghiệp mới trong dự án đầu tư khu công nghệ cao; 2. Doanh nghiệp thành lập mới trong các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đặc biệt quan trọng của quốc gia, sản xuất sản phẩm phần mềm; giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao Các công ty mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như môi trường, môi trường được miễn thuế, thời hạn hiệu lực lên đến 4 năm và được miễn 50% số thuế phải nộp, thời gian miễn tối đa là 9 năm tiếp theo.

2. Đối với các dự án đầu tư có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế, xã hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian miễn thuế đến 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong thời hạn 13 năm. Tiếp tục .. 3. Doanh nghiệp thành lập mới trong khuôn khổ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được miễn thuế tối đa 2 năm, miễn 50% số thuế phải nộp trong 4 năm. — Thời gian miễn thuế, giảm thuế nêu trên bắt đầu từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế. Nếu công ty không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu kinh doanh thì thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ bắt đầu từ năm thứ tư kể từ năm đầu tiên có doanh thu.

Do đó, phù hợp với các quy định hiện hành, “Luật Đầu tư năm 2020” (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) đã bổ sung thêm các trường hợp miễn thuế và ưu đãi doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư có ảnh hưởng. Rất thích hợp để phát triển kinh tế xã hội. Bao gồm:

– Các dự án đầu tư vào cơ sở mới (bao gồm cả dự án mở rộng cơ sở mới), trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3 nghìn tỷ đồng trở lên, ít nhất được thanh toán từ nửa cuối năm Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 1.000 tỷ đồng hoặc ngày chấp thuận chủ trương đầu tư; Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.

– Dự án đầu tư công thương nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng Đồng Việt Nam trở lên, nộp tối thiểu 10 nghìn tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư-Luật sư, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365