Tôi có thể bán vàng miếng ở đâu?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 24/2012 / NĐ-CP, tổ chức, cá nhân chỉ được mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng, công ty ngân hàng. Nhà nước đã cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Do đó, bạn không được phép bán vàng miếng tại các tiệm vàng chưa đủ điều kiện mua, bán vàng miếng. -Để đảm bảo việc bán vàng miếng hợp pháp, bạn phải bán ở những nơi được Ngân hàng Quốc gia cho phép (dựa trên danh sách do Ngân hàng Quốc gia công bố; hoặc yêu cầu họ cung cấp giấy phép được phép mua bán vàng miếng trước khi bán). ..) .—— Nếu bạn mua bán vàng miếng vi phạm các quy định trên sẽ bị phạt cảnh cáo, nếu vi phạm nhiều lần có thể bị phạt 10 triệu NDT theo quy định tại Điều 24 Khoản 2a Nghị định 88/2019 / NĐ-CP Mức phạt từ 20 triệu đồng. Nhẫn, bông tai, dây chuyền và mặt dây chuyền được phép mua bán trong tiệm vàng mà không bị coi là vi phạm các quy định trên.

Pan Fan Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365