Người mẫu có quyền gì đối với hình ảnh cá nhân của họ?

Họ không xin phép hoặc thậm chí dán hình ảnh cá nhân của tôi.

Tôi lo rằng nếu sản phẩm không tốt, có hại cho sức khỏe sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cá nhân của tôi. Kiếm danh tiếng của bạn. Tôi đã gọi điện và yêu cầu họ chụp ảnh, nhưng họ không làm. Tôi phải làm gì để bảo vệ mình? – Luật sư tư vấn – Theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 về quyền đối với hình ảnh của cá nhân: mọi người có quyền khai thác hình ảnh, cá nhân sử dụng hình ảnh vào mục đích riêng. Nếu hình ảnh của người khác được sử dụng cho mục đích thương mại thì chủ sở hữu phải bồi thường, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Sử dụng hình ảnh trong các trường hợp sau: n Những người đồng ý sở hữu hình ảnh của họ hoặc người đại diện hợp pháp: sử dụng hình ảnh cho mục đích đất nước, đất nước và lợi ích công cộng; từ các bài phát biểu trước công chúng, hội thảo, sự kiện thể thao, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động khác Hình ảnh cho các sự kiện công khai mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người lấy hình ảnh.

Nếu việc sử dụng hình ảnh vi phạm Điều 32, theo Bộ luật này, người sở hữu hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu hồi, tiêu hủy và chấm dứt việc sử dụng hình ảnh. Sửa chữa các hư hỏng và thực hiện các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín: thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín bao gồm: hạn chế chi phí hợp lý để khôi phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; các thiệt hại khác theo quy định của pháp luật .

Trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị tổn hại thì người có trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại nêu trên và bù đắp tổn thất về tinh thần. Hai bên thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại về tinh thần. Nếu không thoả thuận được thì mức lương tối đa của người xâm phạm uy tín, nhân phẩm, uy tín không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Nếu không được phép, nó sẽ xâm phạm nghiêm trọng quyền hình ảnh cá nhân. Đối với các trường hợp phạm tội nêu trên, bạn có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc thủ phạm, cơ sở, tổ chức, cá nhân thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh và bồi thường thiệt hại.

Về mức bồi thường, nếu việc sử dụng các hình ảnh trái phép nêu trên làm ảnh hưởng đến uy tín, nhân phẩm, uy tín của bạn thì mức bồi thường sẽ bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; các khoản khác theo quy định của pháp luật Bồi thường thiệt hại; bồi thường tổn thất về tinh thần của người đó.

Hai bên thỏa thuận bồi thường số tiền bù đắp tổn thất tinh thần. Nếu không thỏa thuận được thì mức lương tối đa của người xâm phạm uy tín, nhân phẩm, uy tín không quá mười lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. -Ngoài ra, theo Điều 51, Mục 3 và Mục 7 của Bộ luật Hoa Kỳ, Đạo luật số 158/2013 (NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013), về việc sử dụng cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó Xử phạt vi phạm hình ảnh quảng cáo: phạt từ 20 đến 30 triệu đồng Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật cho phép, không được phép sử dụng hình ảnh, từ ngữ của người khác để quảng cáo. Đồng thời, người vi phạm phải xóa, tháo dỡ hoặc xóa các quảng cáo vi phạm quy định trên. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; bồi thường thiệt hại và các khoản bù đắp tổn thất về tinh thần khác theo quy định của pháp luật. -Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trên sẽ bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng, đồng thời buộc xóa, xóa, xóa quảng cáo.

Luật sư của Công ty Luật Fan Guobao

Công ty Luật Hanoi Baoguo.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365