Đại biểu Quốc hội có song tịch không?

Theo Điều 4 Luật Quốc tịch 2008 hoàn thành năm 2014, về nguyên tắc quốc tịch, nhà nước công nhận công dân Việt Nam “có quốc tịch Việt Nam”.

Luật cũng cho phép một số người có hai quốc tịch, bao gồm: người được chủ tịch nước ủy quyền; khi xin nhập quốc tịch Việt Nam; người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn muốn giữ quốc tịch Việt Nam; trẻ em Nó là con nuôi. Quốc tịch nước ngoài của họ. Ngoài ra, nếu một người là công dân Việt Nam và quốc gia mà người đó đăng ký không yêu cầu thôi quốc tịch Việt Nam thì người đó có thể có song tịch.

Nhưng các nhà quản trị, các quan chức và đại biểu Quốc hội đều có những quy tắc riêng. Cụ thể hơn, đối với đại biểu Quốc hội, Luật Cơ quan Quốc hội hiện hành không quy định chỉ được mang một quốc tịch. Tuy nhiên, theo Điều 22, kể từ ngày 1/1/2021 (Luật Cơ hữu sửa đổi năm 2020), đại biểu Quốc hội chỉ được có một quốc tịch Việt Nam. Ông Long phân tích: “Vì vậy, trước khi luật mới có hiệu lực, đại biểu Quốc hội có hai quốc tịch phải thôi quốc tịch nước ngoài thì mới đủ tiêu chuẩn.” 36 Luật Cán bộ, công chức quy định khi chấp hành viên, công chức đăng ký dự tuyển công chức. , Phải đáp ứng các điều kiện về “Quốc tịch Việt Nam”. Do đó, cán bộ quản lý và công chức chỉ được hưởng một quốc tịch. Có hiệu lực từ ngày 1/7/2020), một trong những điều kiện để trở thành viên chức là phải có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Những người ủng hộ Long cho rằng đây có thể hiểu là “một quan chức chỉ có một quốc tịch Việt Nam như cán bộ, công chức hoặc đại biểu Quốc hội. Không bắt buộc.” — Với đại diện Ủy ban nhân dân theo quy định của “Đạo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015” Điều 7 (được sửa đổi và hoàn thiện vào năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020)), các thành viên tham gia “phải tuân thủ các hướng dẫn về quốc tịch Việt Nam”. Luật cũ không quy định tiêu chuẩn này.

Luật sư Đặng Văn Cường nêu rõ người song tịch cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có quyền và nghĩa vụ như người đơn quốc tịch. Nếu họ vi phạm pháp luật ở Việt Nam, họ sẽ bị đối xử như bao người khác.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365