Công việc tin tức của Ruan Cuilian

Nguyễn Triệu Luồng (1903-1946) là một tiểu thuyết gia lịch sử, giáo viên và học giả yêu nước. Ông cũng có bút danh, như Đạt Lang và Phap Van Nu Si. Là tác giả của “Lady’s Ark”, “Công chúa trà” và các tiểu thuyết khác …

Bìa của “Tác phẩm của Nguyễn Triu Luat trên báo”. Viết trên tạp chí “Tao Đàn” và “Nanfeng”. Cuốn sách được chia thành bốn phần, và mỗi phần đại diện cho một chủ đề chung. Nguyễn Trọng Luat đưa ra quan điểm của mình về văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ, văn học và các vấn đề khác trong bài viết của mình …

Ông tin rằng đất nước này có văn hóa riêng, và tất cả những điều này đều có trên tàu. Thể hiện bằng ngôn ngữ sau: “Mỗi quốc gia có cách thể hiện và thể hiện ý tưởng riêng”, đó là “bản chất của ngôn ngữ và quốc gia”. Ông phân tích rằng trong bối cảnh Việt Nam đầu thế kỷ 20, Pháp đã thiết lập một hệ thống trường học được người Pháp bảo vệ, nên Pháp đã sinh ra những sinh viên nước ngoài. Kết quả của việc Tây phương hóa, linh hồn Việt Nam được tiêu thụ mỗi ngày. Để giải quyết vấn đề này, Nguyễn Triệu Lưu tin tưởng vào sự nghiệp giáo dục.

Bài báo trong cuốn sách cũng cho thấy lý thuyết văn học của Nguyễn Triệu Lát theo quan điểm phê phán. Ông đã thảo luận về câu chuyện của Chiu, nhận xét về thơ của bình luận ảand và ĐôngH, và nói về công việc của VũTrọngPhụng. Dát Lang cũng đưa ra quan điểm về cải cách chữ viết dân tộc và thảo luận về đặc điểm của ngữ pháp tiếng Việt. Trong bài viết trong phần “Ngôn ngữ”.

Ấn phẩm của báo Nguyễn Triệu Luồng không chỉ là một bộ sưu tập các tác phẩm của các nhà văn và chính trị gia, mà còn phản ánh thời kỳ lịch sử của đất nước. Hội thảo tiếp theo vào ngày 23 tháng 1 nhằm thảo luận và phân tích giá trị của các ấn phẩm của Nguyễn Triệu Lư.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365