Bạn có cần đợi thư chấp nhận của trường đại học để đăng ký không?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Thông tư số 148/2018 ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng / Điều 5 Khoản 1 Bộ TT-BQP thì các trường hợp được tạm hoãn nhập ngũ gồm: học sinh, sinh viên, học viên phổ thông cơ sở đào tạo ở trình độ đào tạo. Trong giai đoạn này, sinh viên nên được đào tạo đại học toàn thời gian trong các cơ sở giáo dục đại học và lấy bằng tốt nghiệp đại học toàn thời gian trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. -Trường hợp của bạn chưa có giấy báo nhập học, hoặc chưa làm thủ tục nhập học nhưng có văn bản gọi nhập ngũ thì vẫn thuộc diện phải nhập ngũ. Theo quy định tại Nghị định số 27/2016 / Điều 8 của NĐ-CP ngày 6/4/2016 thì hạ sĩ quan, quân nhân thôi phục vụ, học nghề, tái hòa nhập nghề nghiệp, học tập, đi học thuộc diện Học sinh các trường dạy nghề và cơ sở giáo dục đại học có quyền bảo lưu điểm và được nhận vào học tại các trường này.

Theo quy định này, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thôi việc, điểm của bạn sẽ được bảo lưu và được nhận vào một trường đại học có giấy báo nhập học.

Công ty Luật Fan Guobao, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365