Đất nước sẽ chịu những thiệt hại gì do mưa, lũ?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 1 Khoản 5 Nghị định 02/2017 / NĐ-CP, Nhà nước hỗ trợ các loài cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất để khắc phục hậu quả thiên tai do chấn động sản xuất nông nghiệp (Bão, mưa lớn, lũ ống, lũ quét, lũ ống …). Mức hỗ trợ như sau:

1. Cây trồng

Trên 70% diện tích lúa thuần bị thiệt hại hỗ trợ 2 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1 triệu đồng / ha.

– Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 20 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% đến 70% hỗ trợ 10 triệu đồng / ha .—— Diện tích lúa lai bị thiệt hại 70 % Trên hỗ trợ 3 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1,5 triệu đồng / ha .—— Trên 70% diện tích lúa lai bị thiệt hại, hỗ trợ 30 triệu đồng / ha; Thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, ước tính 15 triệu đồng / ha .—— Hơn 70% diện tích ngô và rau màu bị thiệt hại 2 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70 %, hỗ trợ 1 triệu đồng / ha .—— Cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 4 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 2 triệu đồng / ha .

2. Sản xuất rừng

– diện tích rừng, lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp bị thiệt hại vườn giống, rừng giống trên 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30%. Đến 70%, hỗ trợ 2 triệu đồng / ha .—— Diện tích ương cây giống bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 40 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 2000 / ha. 10 nghìn đồng. – Nuôi trồng thủy, hải sản

– Diện tích nuôi tôm quảng canh (tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm sú) bị thiệt hại hơn 70%, giá hỗ trợ tăng từ 4,1 triệu đồng / ha lên 6 triệu đồng. Đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng / ha .—— Diện tích nuôi cá truyền thống, thiệt hại các loài địa phương trên 70%, hỗ trợ Việt Nam từ 7 triệu Đến 10 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 3 triệu đồng lên 7 triệu đồng / ha .—— Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh và thâm canh bị ảnh hưởng Mức thiệt hại trên 70%, từ 6,1 triệu đồng đến 8 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng / ha.

– Penaeus vannamei Diện tích nuôi trồng thủy sản bán thâm canh và thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20,5 triệu đồng đến 30 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 10 triệu đồng / ha lên 20 triệu đồng / Hecta.

– Diện tích nuôi nhuyễn thể bị thiệt hại vượt quá 70%, tăng từ 40,5 triệu đồng / ha lên 60 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70% và tăng từ 20 triệu đồng lên 4000 10 nghìn đồng / ha.

– Diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh thiệt hại trên 70%, từ 20,5 triệu đồng đến 30 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng / ha.

– Các lồng, bè thiệt hại trên 70%, từ 7,1 triệu đồng lên 10 triệu đồng / 100 mét khối; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 3 triệu đồng lên 7 triệu đồng / 100 mét khối lồng lưới.

– Diện tích nuôi cá rô phi dày đặc thiệt hại hơn 70%, thiệt hại 30 triệu đồng / ha hỗ trợ 20,5 triệu đồng; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 10 triệu đồng Tăng lên 20 triệu đồng / ha .—— Nuôi cá nước lạnh (tầm bóp, thì là) thâm canh bị thiệt hại hơn 70%, từ 35,5 triệu đồng đến 50 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, tăng từ 15 triệu đồng lên 35 triệu đồng / ha .—— Tại vùng biển (xa bờ, ven đảo) lồng bè thiệt hại hơn 70%, ổn định từ 1550 đồng đến 20 trăm. 10 nghìn đồng / 100 mét khối lồng, thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng / 100 mét khối lồng.

– Diện tích nuôi trồng thủy, hải sản khác thiệt hại trên 70%, từ 4,1 triệu đồng đến 6 triệu đồng / ha, thiệt hại từ 30% đến 70% thì hỗ trợ 2 triệu đồng / ha. Đến 4 triệu đồng / ha.

4. Chăn nuôi gia súc, gia cầm

– gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày, mỗi con hỗ trợ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng; trên 28 ngày thì mỗi con Vật nuôi cần nộp từ 21.000 đồng đến 35.000 đồng .—— Đối với heo trong vòng 28 ngày, mỗi con phải nộp từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, trên 28 ngày mức phí hỗ trợ từ 450.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đồng / con; khai thác lợn nái, lợn đực giống hỗ trợ 2 triệu đồng / con.

– Đối với bê có thời gian bú sữa 6 tháng hỗ trợ 3 triệu đồng / con, bò trên 6 tháng hỗ trợ từ 3,1 triệu đồng đến 10 triệu đồng / con.

— Trâu, bò thịt, ngựa 6 tháng tuổi hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng / con; trên 6 tháng hỗ trợ từ 2,1 triệu đồng đến 6 triệu đồng / con.

– Hươu, nai, cừu, dê: Hỗ trợ 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng / con.

5. Cây trồng, vật nuôi và thủy sản khác – cây trồng, vật nuôi, sảTrường hợp không quy định mức thiệt hại trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xác định mức hỗ trợ cụ thể để đạt chuẩn trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, đặc điểm sản xuất và nhu cầu thực tế của địa phương.

6 vụ làm muối

hơn 70% số muối bị thiệt hại hỗ trợ 1,5 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1 triệu đồng / ha.

Lưu ý: Đối với trường hợp hỗ trợ vật chất, mức bồi thường tương đương với hỗ trợ bằng tiền theo giá hỗ trợ.

Luật sư Fancheng Đoàn Luật sư TP.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365