Quy trình bán đấu giá nhà thế chấp ngân hàng

Giao dịch ngân hàng của bạn đảm bảo cho ngôi nhà của vợ chồng bạn. Khi bạn không có khả năng trả nợ, tài sản của bạn sẽ được coi là trả nợ theo quy định về thế chấp.

Điều 6, Điều 2 Nghị định 17/2010 / NĐ-CP quy định việc bán đấu giá tài sản bao gồm: người có hàng hóa, người được chủ sở hữu ủy quyền bán hàng hóa, người có trách nhiệm chuyển giao hàng hóa đấu giá, quyền bán Người hoặc tổ chức của hàng hóa. Các yêu cầu pháp lý khác.

Điều 10 23/2010 / Điều 1 của Thông báo TT-BTP quy định người bán đấu giá hàng hóa bao gồm:

1. Chủ hàng, người được chủ hàng ủy quyền bán ;-( 2) Chịu trách nhiệm Người chuyển giao quyền tài sản đấu giá là cơ quan ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng, tiếp quản tài sản thuộc sở hữu nhà nước; ngân hàng, tổ chức tín dụng bảo lãnh ;-( 5) Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự, cá nhân, tổ chức khác có quyền bán đấu giá tài sản để định đoạt tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

Trong trường hợp của bạn, bạn cung cấp tài sản thế chấp vay vốn và được ngân hàng đồng ý bán đấu giá tài sản. Do đó, ngân hàng là “người sở hữu tài sản bán đấu giá”.

Theo Nghị định số 17/2010 / Điều 37 Khoản 2 NĐ-CP thì thời hạn đăng ký tham gia đấu giá là hết nếu chỉ có một người đăng ký tài sản đấu giá hoặc có nhiều người cùng đăng ký. Để tham gia đấu giá mà chỉ có một người trả giá bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó (nếu người đó) sở hữu tài sản. Người bán đấu giá đồng ý. Việc bán tài sản được thực hiện sau khi niêm yết, thông báo, trưng bày tài sản, trước khi có quyết định bán tài sản sẽ không có khiếu nại về trình tự, thủ tục. Vì vậy, việc bán được hay không phụ thuộc vào thiện chí của “người sở hữu vật phẩm đấu giá”, và đây là ngân hàng. Do đó, sự phản đối của bạn không có giá trị và chỉ có ngân hàng mới có thể quyết định có bán hay không.

Công ty Luật Trương Anh Tú, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365