Số tiền phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn pháp luật

1: Lệ phí trước bạ (do bên mua nộp):

Theo quy định tại Điều 7 Điều 5 Nghị định số 150/2016 / NĐ-CP thì tính lệ phí trước bạ đối với quyền sử dụng đất Cách thực hiện như sau:

lệ phí trước bạ = (giá đất trong bảng giá đất x diện tích) x 0,5%

trong đó:

giá tính lệ phí trước bạ là giá đất trong bảng giá đất. Do ủy ban ban hành.

2: Thuế TNCN (Bên bán nộp):

Theo Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC hướng dẫn luật thuế TNCN: chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá bán hoặc giá cho thuê lại.

Các loại phí khác liên quan đến thuế tài sản trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng:

3. Phí công chứng

tùy thuộc vào quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận diện tích đất tài sản x nhà nước quy định cho từng loại đất phạm vi giá. Định mức giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành hàng năm.

4. Phí đo đạc đất đai (phí đo đạc địa chính) cấp Sổ đỏ

từ khoảng một triệu đến hai triệu tệ / hồ sơ. Xin lưu ý rằng đơn vị đo đạc địa chính có thể là đơn vị tư nhân, không nhất thiết phải là chuyên gia hành chính công. Lệ phí đăng ký biến động đất đai

Theo quy định của UBND tỉnh / thành phố thường khoảng một triệu đồng.

6. Phí cập nhật sách mới

Theo quy định của UBND tỉnh / thành phố thường khoảng 800.000 đồng Đến 1,2 triệu đồng.

Công ty Luật Tianma Hà Nội Nguyễn Nguyên

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365