Mua chung cư 50 tuổi có những bất lợi gì?

Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 3 Mục 126 Luật Đất đai 2013 quy định đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán, hợp nhất cho thuê hoặc mua, cho thuê thì phải xác định thời hạn giao đất cho chủ đầu tư trong thời gian thực hiện dự án; mua và sử dụng đất Người có quyền sử dụng đất liên tục, ổn định.

Do đó, đối với dự án chung cư có thời hạn giao đất 50 năm, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đất và tài sản khác trên đất thuộc sở hữu của người mua sẽ được sử dụng lâu dài và căn hộ sẽ ổn định tương đối về quyền sở hữu. của. — Quyền sử dụng đất chỉ được chứng nhận trong khuôn khổ sử dụng và có thể sử dụng vào mục đích chung với thời hạn 50 năm.

Đối với thể nhân nước ngoài, Điều 161 khoản 2 mục c của “Luật nhà ở 2014” là đối tượng của nhà ở thuộc sở hữu riêng được thỏa thuận trong giao dịch hợp đồng. Mua nhà, bán, thuê mua, tặng cho, để thừa kế tài sản nhưng không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn theo quy định của Chính phủ khi cần; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận.

Trường hợp người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam nước ngoài thì được sở hữu nhà ở. Là ổn định, lâu dài và có quyền sở hữu như công dân Việt Nam.

Do đó, nếu bạn mang quốc tịch Việt Nam, bạn vẫn có thể sở hữu nhà lâu dài để duy trì sự ổn định sau khi hết thời hạn 50 năm. Mọi thay đổi liên quan đến tài sản riêng phải được sự đồng ý của bạn, tức là phải đạt được thỏa thuận với chủ nhà.

Nếu nhà nước hủy bỏ công trình vì bất kỳ lý do gì thì phải bồi thường. Thông thường, những người sở hữu tòa nhà được tổ chức để di chuyển.

Về thời hạn sử dụng căn hộ: Pháp luật không phân biệt căn hộ có thời hạn sử dụng đất là 50 năm hay căn hộ có thời hạn sử dụng lâu hơn. Điều này được xác định dựa trên chất lượng công trình và kết luận giám định chất lượng của Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở theo quy định tại Điều 99 khoản 2 của Luật Nhà ở. Nói chính xác hơn: Nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng nặng theo quy định của pháp luật về xây dựng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì Ban quản lý nhà ở phải ra thông báo. Tỉnh phải thực hiện việc kiểm định chất lượng nhà chung cư và phải xử lý theo quy định sau đây: a) Trường hợp nhà chung cư đạt chất lượng, an toàn cho người sử dụng thì tiếp tục thực hiện trong thời hạn quy định tại kết luận thanh tra. Sử dụng chủ sở hữu, trừ trường hợp nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 110 của luật này;

b) Nếu công trình bị hư hỏng nặng hoặc có nguy cơ sập đổ thì người sử dụng không còn được bảo lãnh. Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải có kết luận kiểm tra chất lượng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu. . Quyền sở hữu nhà đất. Nội dung văn bản thông báo cần được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông địa phương trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và Sở quản lý nhà ở tỉnh. Theo quy định tại Điều 99 Khoản 3 Luật Nhà ở thì giao cho cơ quan có thẩm quyền phá dỡ và xây dựng công trình khác. Do đó, đối với dự án có thời hạn sử dụng đất là 50 năm thì không có sự khác biệt giữa quyền của người mua căn hộ (thời hạn sử dụng) và quyền của người mua căn hộ lâu dài. .

Nếu sau một thời gian sử dụng, theo kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, công trình không còn đủ điều kiện sử dụng thì chủ sở hữu công trình phải chấp hành các quy định của pháp luật về cải tạo, phá dỡ công trình.

Đỗ Trọng Linh, Luật sư Công ty Luật Hà Nội Baoan

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365