Đất nước sẽ chịu những thiệt hại gì do mưa lũ?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 1 Khoản 5 Nghị định 02/2017 / NĐ-CP, Nhà nước sẽ đài thọ các loài cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất, khôi phục ban đầu các vùng thiên tai bị thiệt hại do tác động của sản xuất nông nghiệp (Bão, mưa lớn, lũ ống, lũ quét, lũ ống …). Mức hỗ trợ như sau:

1. Cây trồng

Trên 70% diện tích lúa thuần bị thiệt hại hỗ trợ 2 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1 triệu đồng / ha.

Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 20 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% đến 70% hỗ trợ 10 triệu đồng / ha.

– Diện tích lúa lai bị thiệt hại 70% Trên đây hỗ trợ 3 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1,5 triệu đồng / ha.

– Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 30 triệu đồng / ha; thiệt hại Tăng từ 30% lên 70%, giả sử 15 triệu đồng / ha .—— Hơn 70% diện tích ngô và rau các loại bị thiệt hại, giả sử 2 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%. , Hỗ trợ 1 triệu đồng / ha .—— Cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 4 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 2 triệu đồng / ha.

2. Sản xuất rừng

– diện tích rừng, lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp bị thiệt hại vườn giống, rừng giống trên 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng / ha; thiệt hại tăng từ 30% lên 70 %, hỗ trợ 2 triệu đồng / ha .—— Diện tích cây trồng trong vườn ươm bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 40 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 20 triệu đồng / ha . – Nuôi trồng thủy, hải sản

– Diện tích nuôi tôm quảng canh (tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp) bị thiệt hại hơn 70%, giá hỗ trợ giảm từ 4,1 triệu đồng / ha xuống còn 6 triệu Đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng / ha .—— Diện tích nuôi cá truyền thống, thiệt hại trên 70% đối tượng tại chỗ, hỗ trợ từ 7 đến 1 triệu đồng Giá mỗi ha là 10 triệu đồng, thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 3 triệu đồng lên 7 triệu đồng một ha.

– Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh và thâm canh bị thiệt hại Mức thiệt hại trên 70%, từ 6,1 triệu đồng đến 8 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng / ha.

– Penaeus vannamei Diện tích nuôi bán thâm canh và thâm canh bị thiệt hại trên 70%, được hỗ trợ từ 20,5 triệu đồng lên 30 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, thiệt hại từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng / ha.

– Diện tích trồng nhuyễn thể đã vượt 70%, từ 40,5 triệu đồng lên 60 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 20 triệu đồng lên 40 triệu đồng / ha.

– Diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh thiệt hại trên 70%, từ 20,5 triệu đồng đến 30 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng / ha.

– Các lồng, bè thiệt hại trên 70%, từ 7,1 triệu đồng lên 10 triệu đồng / 100 mét khối; thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, từ 3 triệu đồng lên 7 triệu đồng / Tính trên 100 mét khối lồng .—— Diện tích nuôi thâm canh cá rô phi thiệt hại trên 70%, từ 20,5 triệu đến 30 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 10 triệu Tăng lên 20 triệu đồng / ha .—— Nuôi cá nước lạnh (tầm bóp, thì là) thâm canh bị thiệt hại hơn 70%, từ 35,5 triệu đồng xuống còn 50 triệu đồng / ha; Mức thiệt hại từ 30% đến 70%, từ 15 triệu đồng đến 35 triệu đồng / ha.

– Lồng bè trên biển (xa bờ, gần đảo), bè thiệt hại trên 70% từ 1550 đồng đến 20 triệu đồng / 100 mét khối lồng; thiệt hại từ 30% đến 70%, thiệt hại từ 10 triệu đồng Đồng đến 15 triệu đồng / 100 mét khối lồng .—— Diện tích nuôi trồng thủy sản và các loại thủy sản khác vượt quá 70%, hỗ trợ 4,1 triệu đồng đến 6 triệu đồng / ha; thiệt hại từ 30 % Đến 70%, hỗ trợ từ 2 triệu đồng / ha đến 4 triệu đồng / ha.

4. Chăn nuôi gia súc, gia cầm

– gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày, mỗi con hỗ trợ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, trên 28 ngày dao động từ 21.000 đồng đến 35.000 đồng Đồng / con .—— Lợn đến 28 ngày từ 300.000 đến 400.000 đồng / con; trên 28 ngày hỗ trợ từ 450.000 đồng đến 1 triệu đồng / con; lợn nái, lợn rừng khai thác Hỗ trợ 2 triệu đồng / con .—— Thời gian bú sữa mẹ đến 6 tháng hỗ trợ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng / con; đối với bò sữa trên 6 tháng từ 3,1 triệu đồng đến 10 triệu đồng Khiên / đầu bò. – Trâu, bò thịt, ngựa 6 tháng tuổi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng / con; 6 tháng từ 2,1 triệu đồng đến 6 triệu đồng / con.

– Hươu, nai, cừu, dê: từ 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng / con.

5. Thực vật, vật nuôi và thủy sản khác

thực vật, vật nuôi, sảTrường hợp không quy định mức thiệt hại trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xác định mức hỗ trợ cụ thể để đạt chuẩn trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, đặc điểm sản xuất và nhu cầu thực tế của địa phương.

6 Sản xuất muối ăn – hơn 70% sản lượng muối ăn bị thiệt hại hỗ trợ 1,5 triệu đồng / ha, thiệt hại tăng từ 30% lên 70%, hỗ trợ 1 triệu đồng / ha. – Lưu ý: Đối với trường hợp hỗ trợ về vật chất thì mức bồi thường tương đương với hỗ trợ bằng tiền tính theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

Luật sư Fan Đoàn Luật sư TP.HCM

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365