Bao nhiêu văn bằng sẽ không được tuyển dụng?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 4c Khoản 3 Thông tư số 148/2018 / TT-BQP thì không gọi quân nhân có tật khúc xạ loại 3 và tật khúc xạ (cận thị loại 1, từ 5 diop trở lên, viễn thị) Mức độ.) Như vậy bạn nào mắc tật cận thị nêu trên sẽ không phải tham gia nghĩa vụ quân sự. HIV, AIDS, sức khỏe nhóm 4, 5, 6 (vui lòng tham khảo chi tiết nhóm sức khỏe tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP). -Ngoài ra, Thông tư số 148/2018 / TT-BQP quy định rõ về tiêu chuẩn văn hóa của công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, nội dung như sau:

– Tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn và tuyển sinh lớp 8 trở lên thuộc vùng khó khăn. Không đạt chỉ tiêu đi nghĩa vụ quân sự thì báo cáo cấp có liên quan xem xét, quyết định số lượng công dân được tuyển chọn. Học hết lớp 7.

– Là xã thuộc vùng sâu, vùng xa theo quy định của pháp luật, có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dân tộc thiểu số dưới 10.000 người không được tuyển quá 25% công dân có trình độ tiểu học, còn lại có trình độ trung học phổ thông trở lên .

Luật sư Phạm Thành Hữu Đoàn Luật sư TP.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365