Theo luật mới, người lao động phải nghỉ khi nào?

Thời gian nghỉ ngơi có được tính vào thời gian làm việc để hưởng nguyên lương không? – Luật sư tư vấn – Theo Điều 109 Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc (thực tế, người ta thường gọi đây là thời gian nghỉ ngơi, giờ ăn trưa, hoặc giờ nghỉ ngơi của nhân viên xe hơi). Thời gian …) như sau:

Thứ nhất, người lao động làm việc từ 6 ngày trở lên trong ngày (giờ làm việc theo Điều 105) được nghỉ liên tục ít nhất 30 phút. Vào buổi trưa và buổi tối, họ có quyền nghỉ ngơi ít nhất 45 phút giữa giờ. Do đó, thời gian nghỉ giữa giờ mà người lao động làm việc từ 6 giờ trở lên trong ngày không được tính vào thời giờ làm việc (theo quy định tại Điều 108 Khoản 1 Luật Lao động 2012 thì thời giờ nghỉ ngơi được tính là thời giờ làm việc) – Thứ hai, Ngoài ra, theo quy định người lao động làm ca liên tục từ 6 giờ trở lên thì thời gian nghỉ ngơi được tính là giờ làm việc. Do đó, thời gian nghỉ ngơi của nhân viên sẽ được trả đầy đủ.

Thứ ba, ngoài thời gian nghỉ ngơi theo quy định, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động nghỉ ngơi, tôi nghĩ điều luật mới nêu trên là hoàn toàn phù hợp với thực tế, người lao động có thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc để đảm bảo sức khỏe. Từ đó trở đi, Nhân viên làm việc tốt hơn. – Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365